Akce

  1. DĚTSKÝ SBOR ČŠBH NA KONCERTĚ S PETREM BENDEM

    V pondělí 24. 11. 2014 se v Zürichu v Augustinerkirche konal pod záštitou České ambasády a Czech It Out Vánoční koncert Petra Bendeho s Cimbálovou muzikou Grajcar a operní pěvkyní Alenou Vacíkovou. Nikdo si neuměl představit, jak se může skloubit rock, cimbál a vážná hudba.

Titulní stránka