Výlet do mikrosvěta v Drážďanech

Ve středu 2.5. 2012 jsme se skupinou předškolních dětí nahlédli do mikrosvěta za pomoci stereomikroskopu. Děti si přinesly předměty, které důvěrně znají z každodenního života.

Jednalo se o věci, kterých se běžně dotýkáme rukama a sledujeme očima, a myslíme si, že už je velmi dobře známe, např. různé květiny, lístky stromů, peníze, krystaly ale i mouchy, píďalky a octomilky. Pozorováním těchto „známých“ předmětů pod mikroskopem se dětem(i jejich rodičům) otevřely nové dimenze vnímání a poodhalily neznámé rozměry známých věcí.

Za zprostředkování tohoto výletu do mikrosvěta, zapůjčení mikroskopů a odborné vedení bychom rádi poděkovali Janu Peychlovi, Milanu Ešnerovi a Pavlu Mejstříkovi z Institutu Maxe Plancka pro buněčnou biologii a genetiku v Drážďanech.

Fotogalerie

Titulní stránka