Přihláška a zápis do ČŠBH Paříž

Přihláška a zápis do ČŠBH Paříž na školní rok 2019 - 2020

 • Na nový školní rok je možné se hlásit do středy 10.4., po tomto datu pouze po individuální domluvě. Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém přichází, až do naplnění kapacity.
 • Jednotlivé skupiny budou otevřeny v případě dostatečného počtu žáků.

 • Druhým rokem nabízíme celodenní středeční českou školku.

 • Přihlášení do 0. nebo 1. ročníku (bez absolvování 0. ročníku v ČŠBH Paříž) je možné pouze po předchozí domluvě s hlavní vyučující Petrou Paumerovou petra.paumerova@csbh.cz a vstupním jazykovém pohovoru.

 • Vstupní jazykový pohovor se týká i žáků, kteří do ČŠBH nastoupí v průběhu povinné základní docházky bez doložení předchozí školní docházky v ČR (nebo jiné ČŠBH), případně bez doložení úspěšného složení rozdílových zkoušek za předcházející ročník. V takovémto případě se obraťte písemně na lucie.slavikova@csbh.cz .

 • Do 0. ročníku jsou přijímáni žáci od završených 5 let věku.

 • Noví žáci zároveň vyplní následující dotazník, děkujeme.

 • Pokud již teď víte, že v docházce nebudete pokračovat, dejte nám to vědět prostřednictvím tohoto formuláře. Děkujeme.

 • Tabulku k výpočtu slevy ze školného při přihlášení sourozenců ke stažení ZDE.
 • Přihlášky do jednotlivých kurzů jsou ke stažení níže na stránce. Veškeré pokyny k přihlášení jsou přímo v dokumentu. 
 • Pro zájemce o zápis do základní školy v  ČR: Zápisy do 1. třídy základní školy v České republice probíhají od 1. do 30. dubna  kalendářního roku. Důležitá informace k průběhu zápisu, viz odpovídající paragraf vyhlášky citovaný dále: osobní přítomnost dítěte není povinná, stejně tak jako není povinná přítomnost zákonného zástupce, dále také informace MŠMT k tomuto tématu - § 3a odst. 1 vyhlášky o Základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 • Informace k povinné předškolní docházce (odpověď na náš dotaz z MŠMT): Pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se však nevztahuje na děti – občany České republiky, které pobývají v cizině. Pokud by se dítě do České republiky v průběhu školního roku vrátilo nebo pobývalo v kuse na našem území déle, než 90 dní, jste povinni své dítě přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání, případně zvolit jiný způsob plnění této povinnosti. Jiným způsobem je individuální vzdělávání dítěte.

  Pokud se české děti vzdělávají v cizině dlouhodobě, doporučuji, aby rodiče informovali ředitele spádové mateřské školy podle místa trvalého pobytu na území ČR o tom, že pobývají v cizině a na dítě se tedy povinné předškolní vzdělávání nebude vztahovat. Spádovost mateřské školy určí obec obecně závaznou vyhláškou, ve které máte trvalý pobyt. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Tudíž nemusí ani české mateřské škole nic dokládat.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předškolní výchova

Hodiny pro nejmenší od 18 měsíců do 3 let (s rodiči)

 • Každou  středu vyjma školních prázdnin vždy od 10h30 do 11h30. 

Školka pro děti od 3 do 6 let

 • Každou středu vyjma školních prázdnin od 10 h do 12h.

 • Každou středu vyjma školních prázdnin od 14h30 do 16h30. 

 • Každou středu vyjma školních prázdnin od 9h30 do 16h30 (celodenní).

Školní výuka

 • nultý (předškolní) ročník a 1.–9. ročník

 • probíhá v sobotu od 10 do 14h40  včetně první prázdninové soboty 19.10.2019.

Případné dotazy směřujte na lucie.slavikova@csbh.cz.

 Těšíme se na setkání!

Fichier attachéTaille
informace pred zapisem pro rodice.doc17.15 Ko
CSBH Pariz prihlaska skolni.doc182 Ko
CSBH Pariz prihlaska predskolni 3-6 let dopoledne, odpoledne.doc176 Ko
CSBH Pariz prihlaska predskolni 3-6 let celodenni vyuka.doc176 Ko
CSBH Pariz prihlaska nejmladsi do 3 let.doc174.5 Ko
vypocet platby za skolu 032019_v2.xls32 Ko
Front page