SEMPÉHO PAŘÍŽ A SVĚT PODLE ŠAŠKA

Sempé&Šašek

v sobotu 13. října 2018 se žáci ČŠBH Paříž zúčastnili výstavy

SEMPÉHO PAŘÍŽ A SVĚT PODLE ŠAŠKA

v Českém centru v Paříži, jenž vznikla ve spolupráci s Galerií Villa Pellé, Galerií Martine Gossieaux a Nadací Miroslava Šaška a koná se pod záštitou velvyslance České republiky ve Francii, Petra Druláka.

 

 

Fotogalerie

Front page