Rhein-Main

Česká škola bez hranic Rhein-Main (dále jen ČŠBH RM) zajišťuje pravidelnou a systematickou výuku pro děti ve věku 18 měsíců až 15 let jako doplňkovou aktivitu jednou týdně v různých městech německého regionu Porýní - Mohan.

 

Našim cílem je podpořit rodiče a děti ve vícejazyčné výchově. Vzdělávací program školy respektuje vzdělávací koncepci ČR a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacíhio programu Ministerstva školství ČR. Garantem vysoké kvality České školy bez hranic Rhein-Main jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové a další kvalifikovaní pracovníci s mnohaletou praxí z oblasti vícejazyčné výchovy.

Obsahem ČŠBH RM je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí v tomto regionu, zároveň rozšíření znalostí českých reálií. Cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí takovým způsobem, aby byla schopna nejen česky hovořit, číst a psát, ale také si zachovat povědomí o svých kořenech.

Základní vzdělávací program je zaměřený na předškolní výchovu a školní výuku dětí, jejichž český jazyk je na úrovni mateřského, případně druhého jazyka. Školu rozšiřují další doplňkové kurzy čeština nebo němčina jako cizí jazyk pro dospělé a další výchovně-vzdělávací projekty v českém jazyce pro širokou veřejnost jako divadelní, hudební, sportovní kroužek, nabídka logopedických konzultací, organizace kulturních akcí nebo nabídka sportovního vyžití jako například strollen (volně přeloženo kočárkování).

Záštitu nad Českou školou bez hranic Rhein-Main převzala příspěvková organizace České centrum Berlín, škola je aktivním členem spolku Česká škola bez hranic. Patronem ČŠBH RM je předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, pan senátor PhDr. Tomáš Grulich. Zřizovatelem a správcem školy je nestátní nezisková orgaznizace czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

www.ceskaskolarheinmain.de

info@ceskaskolarheinmain.de

https://facebook.com/CeskaskolabezhranicRheinMain

Kateřina Spieß-Velčovská (ředitelka školy), Jana Janoušková (zástupkyně)

Tel.: 0049-173 3 170 562

Výukové prostory: Kinderzeitschule, c/o Tschechische Schule, Am Kronberger Hang 2A, D-65824 Schwalbach a.T.

Přihlášku, předběžné termíny setkání a desatero vícejazyčné výchovy najdete v přílohách. Všechny ostatní informace jsou dohledatelné na našich stránkách. 

Česká škola bez hranic Rhein-Main. Jsme výjimeční v každém detailu.

Fichier attachéTaille
CSBH RM desatero vicejazycnosti284.31 Ko
CSBH RM PRIHLASKA582.97 Ko
CSBH RM PLAKAT SADIME LIPU184.88 Ko
CSBH RM CENIK_PREISLISTE 2019_2020233.8 Ko
CSBH RM TERMINY 2019_2020161.24 Ko
Front page