Frankfurt

Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem vznikla v únoru 2011.  Děti ve věku 18 měsíců až 15 let vyučujeme každou sobotu mezi 9:30-13:45 hod., výuka probíhá v jedenácti skupinách. Dospělým zájemcům nabízíme také kurzy češtiny jako cizí jazyk.Výuku v naší škole zajišťují vysokoškolsky vzdělaní lektoři, odborní asistenti a další členové týmu.

Obsahem je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí v německých spolkových zemích Hesensko, Bavorsko a Severní Porýní a Vestfálsko. Důležitou součástí výukového programu je rozšíření znalostí českých reálií. Kontakt s českým prostředím prohlubujeme pořádáním mimoškolních aktivit a organizací nadstavbových výukových programů. Za velmi důležité považujeme zprostředkování kontaktu mezi českými rodinami v okolí Frankfurtu.

Záštitu nad ČŠBH Frankfurt převzala příspěvková organizace České centrum Berlín, patronem projektu je český velvyslanec v Německu, Tomáš Jan Podivínský. Zřizovatelem školy je neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V.

Výuková lokalita: 

Kontakt na vedení školy: 
Kateřina Michalec, ředitelka školy
Petr Paidar, předseda představenstva Vita Bohemica e.V.
Zuzana Ventriglia,  1. místopředsedkyně představenstva

vedeni.ceskaskolafrankfurt@gmail.com
www.ceskaskolafrankfurt.de
http://http://www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurtnadMohanem

 

Titulní stránka