ČŠBH na konferenci Čeština doma i ve světě

Blanka Gruntová z České školy bez hranic se zúčastnila mezinárodní konference pořádané Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka: Čeština doma i ve světě.

Konference se konala 2. března 2013 v Praze a Blanka Gruntová na ní vystoupila s příspěvkem o ČŠBH:

Podle odhadů dnes žije ve světě minimálně 200 000 Čechů, kteří odešli ze své vlasti po roce 1989. Na rozdíl od předchozích migrantů se mohou do ČR svobodně vracet, udržovat zde kontakty s příbuznými a přáteli. Většina z nich si proto přeje, aby i jejich děti ovládaly češtinu a braly naši zemi jako svůj druhý domov. Avšak udržet bilingvismus u dětí, které absolvují školní docházku v jazyce země pobytu, není vůbec snadné. S fenomenálním úspěchem se tak v celém světě setkal projekt Českých škol bez hranic MUDr. Lucie Slavíkové-Boucher. Z původní skromné iniciativy založené na práci několika nadšenců vznikla během deseti let síť vzdělávacích center, s nimiž počítá i školský zákon. V našem příspěvku představíme tento model doplňkové školy pro děti předškolního a školního věku, kde se výuka českého jazyka pohybuje na pomezí mezi výukou mateřského jazyka a výukou češtiny pro cizince. Celý příspěvek si můžete přečíst zde.

Místo konání: 
Praha
Datum: 
02.03.2013
Titulní stránka