IX. Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících institucí, 4. 8. 2017

TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ 2017

PROGRAM

IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC

A SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna

 Hradčanské náměstí, Praha 1

4. 8. 2017, 9:00–17:30

Konference se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.

Na konferenci a doprovodné kurzy se hlaste přes ONLINE FORMULÁŘ.

9h00     

Registrace

9h30      

Zahájení.    

Zástupci Senátu ČR, MZV ČR a MŠMT ČR – bude upřesněno.

Čeština v zahraničí ve školním roce 2016/2017; Lucie Slavíková-Boucher/ předsedkyně spolku Česká škola bez hranic

10h00

Bez čtení to nejde. Část I.

Rozličné  způsoby a cesty, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí, které mají rozdílné potřeby.  Aspekty čtenářství, které vyplývají ze zkušeností i výzkumů a jsou mnohdy překvapivé, 1. část; Kateřina Šafránková, Květa Krüger/ Kritické myšlení

11h00 

Přestávka na kávu

11h30

Bez čtení to nejde. Část II.

Rozličné  způsoby a cesty, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí, které mají rozdílné potřeby.  Aspekty čtenářství, které vyplývají ze zkušeností i výzkumů a jsou mnohdy překvapivé, 2. část; Kateřina Šafránková, Květa Krüger/ Kritické myšlení

12h30

Přestávka na oběd. Během přestávky prezentace českých nakladatelství. Prezentace učebnice Lídy Holé: New Czech Step By Step

14h00

Češi v zahraničí – shrnutí současné situace; L. Slavíková-Boucher

Debata: podněty, potřeby

14h30

Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):

  • Předškolní výchova

  • Školní výuka 1. stupeň

  • Školní výuka 2. stupeň

  • Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí

17h15     Závěr

Konference byla podpořena dotací MZV ČR.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PRO UČITELE ZDE KE STAŽENÍ

Důležité, nepřehlédněte!:

Nabízené kurzy se budou konat pouze v případě dostatečného zájmu.

Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2017.

Účast na kurzu/na kurzech je potvrzena až po připsání platby na účet.

V případě naplnění kapacity kurzu, budou přihlášky uzavřeny dříve.

V případě zrušení kurzu pořadatelem z důvodu nedostatečného zájmu, bude přihlášeným poplatek vrácen v plné výši.

V případě zrušení účasti z vážných důvodů může být přihlášenému účastníkovi vrácena zaplacená částka, avšak po odečtení manipulačního poplatku 270,- Kč.

Hlaste se prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE (naleznete v něm všechny instrukce). Platba možná rovněž online .

Kurzy označené */ jsou součástí 100 hodinového bloku kurzů, akreditovaných MŠMT, zaměřených na pedagogiku, psychologii a metodiku výuky českého jazyka a českých reálií pro učitele v zahraničních školách typu ČŠBH. Kurzy umožňují vyučujícím v zahraničí rozšířit si pedagogické vzdělání v souladu s jejich potřebami.

Místo konání: 
Praha
Datum: 
04.08.2017
PřílohaVelikost
Program_CSBH_konference_2017.pdf356.48 KB
Kurzy pro ucitele .pdf363.27 KB
Titulní stránka