Konference „Krajané a problém generací“

Zástupci ČŠBH se zúčastnili ve dnech 26. - 29.9.2012 Konference pořádané Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů v Nové budově Národního muzea.

Posláním konference je vytvářet platformu pro setkávání a výměnu názorů mezi různými skupinami zahraničních Čechů a zároveň odstraňovat bariéry a předsudky, které se vytvořily mezi zahraničními a „domácími“ Čechy. Každá konference má své téma, letošním tématem byl problém generací, tzn. otázky pokračování a smyslu krajanských a exilových komunit.

Program konference a doprovodných kulturních akcí naleznete na stránkách Mezinárodního koordinačního výboru.

Na konferenci vystoupila se svým příspěvkem i předsedkyně ČŠBH Lucie Slavíková-Boucher. Obsah její prezentace je zde ke stažení.

V rámci konference byla v budově Národního muzea vystavena Létající Líza - putovní projekt České školy bez hranic.

Místo konání: 
Národní muzeum, Praha
Datum: 
27.09.2012
Titulní stránka