Konference Krajané a kultura

Zástupci České školy bez hranic se začátkem září zúčastnili konference Krajané a kultura.

Konferenci pořádal mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů s podporou a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a s Národním muzeem ve dnech 6.-8. září v Praze.

Cílem společného setkání byla diskuse a výměna zkušeností na téma uchovávání českého kulturního dědictví v zahraničí v nejširším slova smyslu (hudba, tanec, kroje, divadlo, knihovny, náboženské obřady atd.)

Jedním z výstupů byl otevřený dopis adresovaný premiérovi P. Nečasovi a ministru zahraničních věcí K. Schwarzenbergovi, jenž vyzývá ke zřízení samostatné instituce, která by koordinovala a řešila záležitosti zahraničních Čechů a krajanů.

Konference se uskutečnila v nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Více informací naleznete na internetových stránkách www.zahranicnicesi.com

Místo konání: 
Praha
Datum: 
06.09.2010
Titulní stránka