VI. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

Ve dnech 4. - 8. 8. 2014 se uskutečnilo šesté Mezinárodní setkání Českých škol bez hranic a spolupracujících škol.

Konference se konala v Toskánském paláci pod záštitou ministra zahraničních věcí pana Lubomíra Zaorálka.

VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCE JE DOSTUPNÝ NA YOUTUBE.

PROGRAM:

Pondělí 4. 8. 2014, MZV ČR, Toskánský palác

 • 8,30 – 9,15 Registrace účastníků

 • 9,30 – 9,40 Přivítání účastníků, úvodní slovo:  Prof. Ing. Petr Drulák, PhD., 1. náměstek ministra zahraničních věcí

 • 9,40 – 10,00 Zařazení výuky českého jazyka v zahraničí do systému péče o českou diasporu: PhDr. Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

 • 10,00 – 10,20 Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR: JUDr. Karel Kühnl, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

 • 10,20 – 10,40 Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Českým školám bez hranic: RNDr. Michaela Kleňhová, vrchní ředitelka sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí

 • 11,40 – 11,00 přestávka na kávu

 • 11,00 – 11,20 Situace českých škol (nejen bez hranic) v zahraničí: MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně spolku ČŠBH

 • 11,20- 12,30 Diskuze

 • 12,30 – 13,30 oběd formou studeného bufetu

 • 13,30 – 17,00 Prezentace projektů spolku ČŠBH „Literární umělci v československých legiích“; „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“; „Významní cizinci v novodobých dějinách Československa“. Lucie S. – Boucher, koordinátorka projektů; další společné projekty, plánování aktivit pro školní rok 2013/2014, diskuze

 • 17,30 Tisková konference

 • 20,00 Představení divadla Ungelt „Sklenice vody“ (letní scéna - pod Loretou na Novém světě)

Úterý 5. 8. 2014, Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 4, Praha 1

 1. Sál 1: 8,30 – 12,00    Valná hromada spolku ČŠBH

 2. Sál 2: 8,30 – 12,30    Hodnocení – sebehodnocení žáka, zkušenost z Evropských škol: PhDr. Dana Musilová, PhDr. Klement (Evropská škola Lucemburk II.)

 3. Sál 1: 13,30 – 17,30  Jak založit českou školu v zahraničí: MUDr. Lucie S.- Boucher

 4. Sál 2: 13,30 – 17,30  Burza nápadů

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Úterý 5. 8. 9,00 – 18,00

Kurz: Úvod do logopedie, logopedická prevence v předškolním a raně školním věku: Mgr. Eva Kolesová

Středa 6. 8. 9,00 – 19,00

Kurz: Úvod do psychologie, pedagogiky a didaktiky: PhDr. Arnošt Smolík, PhD; PF UJEP Ústí nad Labem

Čtvrtek 7. 8. 9,00  - 19,00

Kurz: Metodika výuky českého jazyka: PaedDr. Blanka Janáčková; PF UJEP Ústí nad Labem

Pátek 8. 8. 9,00 – 19,00

Kurz: Metodika výuky českého jazyka: PaedDr. Blanka Janáčková; PF UJEP Ústí nad Labem

Nabídnuté kurzy tvoří součást Kurzu pedagogiky, psychologie a metodiky výuky českého jazyka a českých reálií pro učitele v zahraničních školách typu ČŠBH. Tento kurz má celkem 100 hodin, jeho další části, tedy: pokračování psychologie, pedagogiky a didaktiky, metodiky výuky českého jazyka, metodiky výuky reálií a úvod do bilingvismu budou dále vyučovány v průběhu školního roku vždy v neděli, nebo v jiný den, dle dohody účastníků (1 x za 14 dnů), prostřednictvím webináře.

Doprovodný program, České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Prezentace:

nakladatelství Meander (www.meander.cz) a nakladatelství JŠ (www.jirisandera.cz),

Ukázka ediční činnosti: nakladatelství Fraus (www.fraus.cz), Nová škola (www.nns.cz) a Prodos (www.ucebnice.org)

Úterý 5. 8.     14,00 - 18,00

Středa 6. 8.     9,00 - 19,00

Čtvrtek 7. 8.   9,00 - 19,00

Pátek 8. 8.       9,00 - 12,00

FOTOGALERIE

 

Kontakt: Česká škola bez hranic, www.csbh.cz, Lucie Slavíková – Boucher csbh@csbh.cz

Konference byla realizována s laskavou podporou:

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání: 
Praha, Toskánský palác
Datum: 
04.08.2014
Titulní stránka