Mnichov

Česká škola bez hranic Mnichov - Tschechische Schule ohne Grenzen e.V.  - Prinzregentenstr.7, 80 538 München vznikla za podpory mnichovského Českého centra. Česká škola bez hranic-Tschechische Schule ohne Grenzen e.V. nabízí výuku bilinqvním česko-německým dětem ve věku od 18 měsíců do 15-ti let. Výuku zajišťují kvalifikované paní učitelky. V 1. a 2. třídě probíhá pravidelná logopedická výuka.

V roce 2019 škola oslavila 10. výročí svého vzniku a školním rokem 2019/2020 vstupuje do nové dekády.

Výuka školních dětí  

Kontakt:  mnichov@csbh.cz

  • Výuka se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1.-9. třídu. Žáci jsou vzděláváni v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis České republiky
  • Po úspěšném složení komisionálních zkoušek získávají žáci vysvědčení ČR
  • Je určena žákům, kteří paralelně zahajují výuku v 1.třídě německé školy
  • Upozorňujeme, že z kapacitních a organizačních důvodů  není možná spontánní jednorázová návštěva školy
  • Přihlášení na 2020/2021 bude možné od 1. února do 30. června 2020 na www.csbh.cz/mnichov

     

Výuka předškolních dětí

Kontakt: predskolaci@csbh.cz

  • Setkávání rodičů s dětmi 1x týdně v Českém centru Mnichov za účelem upevnění základů českého jazyka pomocí her a prožitkového učení

PřílohaVelikost
Informační letáček ČSBH Mnichov603.64 KB
Školní řád ČŠBH Mnichov.pdf185.29 KB
Klasifikační řád ČŠBH Mnichov.pdf230.86 KB
Titulní stránka