Akce

 1. Divadelní představení "Král Karel" za podpory Česko-německého fondu budoucnosti

  Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý Václav budoucí král Karel.

  Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.

  délka ředstavení ca 45 minut

 2. Přezkoušení

  V sobotu 2ě. července 2017 se bude v české škole v Mnichově konat přezkoušení žáků 1. až 9. třídy. Testy budou psát všechny děti v dopoledních hodinách. Po jejich úspěšném složení získaji žáci ČŠBH vysvědčení ČR a certifikáty.

 3. Návštěva Generálního konzulátu ČR v Mnichově

  ČŠBH velmi ráda přijala pozvání k návštěvě Generálního konzulátu ČR v Mnichově. Žáci školy budou mít jedinečnou možnost se hravou formou blíže seznámit s jeho činností. Občerstvením na zahradě konzulátu bude zážitek z návštěvy jistě příjemně umocněn.
   
 4. Poznávací výlet do Domažlic - předškolní skupinka

  Ve dnech 29.4 - 1.5. 2017 organizuje předškolní skupinka ČŠBH poznávací výlet vlakem do Domažlic. Třídenní zájezd zahrnuje mimo jiné komentovanou prohlídku městem Domažlice, hudební vystoupení chodského dudáka, jakož i využití programové nabídky Domu dětí a mládeže Domino.

   

   

 5. Noci s Andersenem - Noc s Čtyřlístkem

  Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V letošním školním roce se i ČŠBH v Mnichově připojuje k této akci - k večeru plného čtení, her a zábavy, jehož patronem je výtvarník Jaroslav Němeček se svými hrdiny Čtyřlístku.

 6. Autorské čtení s Markétou Pilátovou

  Dne 14.1. představí spisovatelka a hispaniska Markéta Pilátoví svoji knihu Jura a lama. Na autorské čtení bude navazovat tvůrčí dílna.

Titulní stránka