Akce

 1. Poznávací výlet do Domažlic - předškolní skupinka

  Ve dnech 29.4 - 1.5. 2017 organizuje předškolní skupinka ČŠBH poznávací výlet vlakem do Domažlic. Třídenní zájezd zahrnuje mimo jiné komentovanou prohlídku městem Domažlice, hudební vystoupení chodského dudáka, jakož i využití programové nabídky Domu dětí a mládeže Domino.

   

   

 2. Noci s Andersenem - Noc s Čtyřlístkem

  Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V letošním školním roce se i ČŠBH v Mnichově připojuje k této akci - k večeru plného čtení, her a zábavy, jehož patronem je výtvarník Jaroslav Němeček se svými hrdiny Čtyřlístku.

 3. Autorské čtení s Markétou Pilátovou

  Dne 14.1. představí spisovatelka a hispaniska Markéta Pilátoví svoji knihu Jura a lama. Na autorské čtení bude navazovat tvůrčí dílna.

 4. Přezkoušení 2016

  V sobotu 23. července 2016 se bude v české škole v Mnichově konat přezkoušení žáků 1. až 9. třídy. Testy budou psát všechny děti v dopoledních hodinách. Poté bude následovat přestávka a po obědě dostanou děti vysvědčení a certifikáty.

 5. Karel IV.

  Karel IV. Patří bezpochyby k nejvýznamnějším osobnostem naší minulosti. Letos si připomínáme 700 let od jeho narození, právě k tomuto výročí byl vytvořen projekt „Karel IV.“

 6. Evropa – náš společný domov

  Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt „Evropa ve škole“ oslaví v tomto roce 25. výročí své existence v České republice. K tomuto jubileu je pořádána výstava, kde se představí nejlepší soutěžní práce z České republiky a z Bavorska. Během vernisáže bude pro děti připraven kreativní workshop.

  Začátek workshopu je ve 14:00 v Českém centru.

Titulní stránka