Zápis z 5. schůze Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

Zápis z 5. schůze Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, která se uskutečnila dne 20.4.2011v Zaháňském salonku ve Valdštejnském paláci

Cely zápis schůze je dostupný na http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=59731&id_var=50614

Výňatek z pátěho bodu jednáni:

Pan předseda informoval o proběhlé cestě do Mnichova, která se uskutečnila 9.4.2011. Navštívil zde Českou školu bez hranic Mnichov, která má výbornou úroveň, setkal se s krajany na generálním konzulátu, kde se sešli zástupci krajanských spolků a mladých lidí, kteří nejsou organizováni v žádném spolku.

Titulní stránka