Předškolní výuka

Česká škola bez hranic Mnichov nabízí výuku německo-českým bilingvním dětem ve věku od 18 měsíců.      

Setkávání rodičů s dětmi se koná 1x týdně (kromě školních prázdnin a svátků) ve středu od 16:00 do ca. 17:00 hod., v Českém centru, Prinzregentenstr. 7, v Mnichově  za účelem upevnění základů českého jazyka pomocí her a prožitkového učení.

Na úvod předškolní hodiny děti zpívají písničky a učí se nové říkanky. Poté se věnují pod vedením paní učitelky předem vybranému tématu a na závěr si kreslí, nebo si mohou společně hrát.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu: predskolaci@csbh.cz

 

Titulní stránka