Školní výuka

Vyučování probíhá vždy v sobotu od 9:25 do 13:30 hod. v prostorách Českého centra, Prinzregentenstr. 7, 80538 v Mnichově. Výuka se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1.-9. třídu. Žáci jsou vzděláváni v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis České republiky. 

Termíny výuky ve školním roce 2016-17

 1. pololetí září 2016 - leden 2017

 • 24.09

 • 08.10., 15.10., 22.10.

 • 12.11., 19.11., 26.11.

 • 03.12., 10.12., 17.12.

 • 14.01., 21.01., 28.01.

2. pololetí únor - červenec 2017

 • 04.02.,  11.02., 18.02.

 • 11.03., 18.03., 25.03.

 • 01.04., 07.-08.04. Čtyřlístková noc a následuje dopolední vyučování, 29.04.

 • 06.05., 13.05., 20.05. 

 • 03.06., 24.06.

 • 01.07., 08.07., 15.07., 22.07.

V termínu od 18. do 21. dubna 2017 se mohou žáci školy zúčastnit výuky v pražské základní škole.

Mimořádné termíny odpolední výuky: 5 termínů

(termíny odpolední výuky budou doplněny v průběhu roku), odpolední výuka probíhá zpravidla od 13:30 do 15:05. Během odpolední výuky se děti seznámí s českým kulturním prostředím.

Přezkoušení žáků 1.-9. třídy se uskuteční v sobotu 22. července 2017 v Českém centru v Mnichově.                                                                                            

Titulní stránka