Školní výuka

Výuka se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1.-9. třídu. Žáci jsou vzděláváni v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis České republiky.

Vyučování probíhá v prostorách Českého centra, Prinzregentenstr. 7, 80538 v Mnichově.

Termíny výuky ve školním roce 2017-18, 1.-5. třída, 9:25 - 13:30

 1. pololetí září 2017 - leden 2018

 • 23.09., 30.09.

 • 07.10. (celodenní škola, do 15:30), 21.10.

 • 11.11., 18.11. (celodenní škola, do 15:30), 25.11.

 • 02.12. (celodenní škola, Mikuláš), 16.12.

 • 13.01., 20.01., 27.01.

2. pololetí únor - červenec 2018

 • 10.02.,  24.02.

 • 03.03., 10.03. (výuka zrušena), 17.03.

 • 14.04., 21.04.

 • 05.05., 12.05. (celodenní škola), 19.05. 

 • 09.06., 16.06., 23.06. (celodenní škola)

 • 07.07., 14.07., 21.07.

V termínu od 03. do 06. dubna 2018 se mohou žáci školy zúčastnit výuky v pražské základní škole.

Noc s Andersenem se uskuteční v květnu. O termínu budeme informovat.

Termíny výuky ve školním roce 2017-2018, 6.-9. třída, 9:25 - 13:30:

 • 28.10., 09.12., 06.01.,

 • 03.02., 24.03., 28.04., 02.06., 30.06., 21.07.

 • Termíny ranní výuky (7:55 - 9:25) budou domluveny s vyučujícím v září 2017 a v únoru 2018

                                                                               

Titulní stránka