Týden češtiny ve světě 2016

Doprovodný program – metodické kurzy pro učitele  1.–4. 8. 2016

PONDĚLÍ 1. 8. 2016

Logopedická přednáška a workshop

Lektorka: Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka a arteterapeutka

Časová dotace: 8 hodin

Termín konání: od 9 do 18 hodin

Místo konání: Dům zahraniční spolupráce, sál Ametyst, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Maximální počet účastníků:  25

Anotace ZDE

 

ÚTERÝ 2. 8. 2016

Dílna Zlaté čtení I. (z knih českých i překladových, které byly oceněny Zlatou stuhou)

Lektorka: Nina Rutová

Časová dotace: 4 hodiny

Termín konání: od 9 do 13 hodin (druhá a zároveň nezávislá část se bude konat ve čtvrtek 4. 8. ve stejný čas. V obou čtyřhodinových seminářích zažijete dílny čtení s oceněnými knihami a lekce k vybraným titulům. V každém ze seminářů se lektorka zaměří na jiné knihy a jiné metody práce. Lze absolvovat jeden z vybraných seminářů nebo oba. Pouze účastníci obou seminářů dostanou osvědčení o absolvování dílny.)

Místo konání: Památník národního písemnictví, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Maximální počet účastníků:  24

Anotace ZDE

 

Hodnocení a sebehodnocení žáka

Lektorka: PhDr. Dana Musilová, inspektorka pro předškolní a primární cyklus Evropských škol

Časová dotace: 4,5 hodiny

Termín konání: od 13,30 do 18 hodin

Místo konání: Památník národního písemnictví, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Minimální počet účastníků: 12

Maximální počet účastníků:  25

Anotace ZDE

 

STŘEDA 3. 8. 2016

Ochutnávka metod kritického myšlení

Lektorka: Nina Rutová

Časová dotace: 8 hodin

Termín konání: od 9 do 18 hodin

Místo konání: Památník národního písemnictví, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Maximální počet účastníků:  24

Anotace ZDE

   

ČTVRTEK 4. 8. 2016

Dílna Zlaté čtení II. (z knih českých i překladových, které byly oceněny Zlatou stuhou)

Lektorka: Nina Rutová

Časová dotace: 4 hodiny

Termín konání: od 9 do 13 hodin

Místo konání: Památník národního písemnictví, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Maximální počet účastníků:  24

Anotace ZDE

 

Jak založit školu v zahraniční

Lektorka: MUDr. Lucie Slavíková-Boucher

Časová dotace: 4 hodiny

Termín konání: od 14 do 18 hodin

Místo konání: Památník národního písemnictví, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Maximální počet účastníků: 25

Anotace ZDE

Titulní stránka