Historie

Důležité události České školy bez hranic Rhein-Main

01. 07. 2018 - přijetí České školy Rhein-Main do spolku Česká škola bez hranic, oprávnění používat označení Česká škola bez hranic Rhein-Main.

26. 08. 2017 - slavnostní otevření České školy Rhein-Main a zahájení nového školního roku.

17. 05. 2017 - veřejná prezentace nového projektu Česká škola Rhein-Main, jehož cílem je rozšířit vzdělávací nabídku do měst v regionu (výuka Frankfurt/Mohanem, Darmstadt, Wiesbaden/Main, Aschaffenburg/Hanau).

01. 02. 2015 - podpis smlouvy mezi ČŠBH Frankfurt a MŠMT ČR/ poskytovatel vzdělávání v zahraničí.

06. 09. 2014 - výuka zahájena v nových prostorách se 120 žáky a studenty.

15. 07. 2014 - přestěhování školy do nových prostor, zahájení spolupráce s Die Kinderzeitschule ve Schwalbachu a. T.

01. 09. 2012 - přijetí České školy Frankfurt do mezinárodní sítě Česká škola bez hranic; zahájení nového školního roku s počtem 90 žáků.

01. 09. 2011 - rozšíření činnosti o výuku dětí školou povinných (počet žáků 75), celkem otevřeno osm tříd. Stěhování školy do nových prostor Lehrerkooperative ve Frankfurtu-Hausen.

05. 02. 2011 - zahájení činnosti České školy Frankfurt výukou předškolních dětí (počet žáků 45). Výuka probíhala v centru Frankfurtu nad Mohanem v Haus der Volksarbeit.

07. 12. 2010 - první informační schůzka za účelem založení České školy ve Frankfurtu. Schůzku zorganizovala Kateřina Spieß-Velčovská a Jana Janoušková, termínu se zúčastnila také Lucie Boucher, zakladatelka České školy bez hranic a Martin Krafl, tehdejší ředitel Českého centra Berlín.

 

www.ceskaskolarheinmain.de

Titulní stránka