Otázky a odpovědi

Co je to Česká škola bez hranic v Mnichově (ČŠBH)?

ČŠBH Mnichov je samostatný zapsaný spolek působící v Německu. Svou koncepcí patří mezi spolek Českých škol bez hranic, které působí po celém světě. Jeho hlavní činností je zřizování a organizace sobotní české školy a předškolní skupinky. Česká škola je určena dětem, které v průběhu týdne navštěvují základní školu v Německu. Rodiče přihlášených dětí se stávají členy spolku a podílí se na jeho chodu.

Mohu se stát členem spolku, i když mé dítě nechodí do české školy?

Ano a budeme velice rádi. Můžete nám pomoci s organizací školy i volnočasových aktivit. Můžete tak učinit na začátku školního roku.

Chtěli bychom docházet do předškolní skupinky, jak se můžeme přihlásit?

O středeční předškolní skupinku je velký zájem a počet míst je omezen. Pokud se budete chtít blíže informovat o počtu dětí, volných místech a přihlásit se, napište prosím email na predskolaci@csbh.cz.

Kdy mohu přihlásit své dítě do školy v rámci České školy bez hranic v Mnichově?

Přihlášení dětí je možné vždy před začátkem školního roku, tzn. od února do konce června. Přihláška je zájemcům k dispozici na stránkách spolku pod "přihlášky a zápis". Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu Českého centra, nebo ji naskenujte a pošlete na email mnichov@csbh.cz. Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

Jak probíhá školní výuka?

Výuka je rozložena do 28-29 sobotních vyučování. Celkem je během školního roku na 1. stupni odučeno 165 vyučovacích hodin. Dopolední výuka probíhá od 9:25 do 13:30. V průběhu roku probíhá několik odpoledních vyučování 13:30 - 15:30. Na 2. stupni je výuka rozdělena na práci ve škole, která je doplněna intenzivní domácí přípravou.

Stěhuji se do Německa... Co dělat?

Jestliže bude vaše dítě od září navštěvovat školu v Německu, můžete nám v řádném termínu poslat přihlášku a dítě bude přijato do třídy, ve které by pokračovalo v České republice. Stačí doložit vysvědčení z posledního ročníku. Pokud do Mnichova přicházíte v průběhu školního roku, můžeme Vaše dítě přijmout do výuky k začátku 2. pololetí. Dítě může být zařazeno do výuky za předpokladu, že je ve třídě volné místo.

Je ve třídách omezený počet dětí?

Ano, každá třída může mít maximálně deset dětí. Kapacitu jsme nastavili podle velikosti tříd. Přednostně jsou přijímány děti z předškolní skupinky a poté rozhoduje datum doručení přihlášky. O přijetí budete vyrozuměni emailem. V červenci se vždy koná povinné setkání budoucích žáků.

Je možná osobní návštěva školy a osobní setkání?

Bohužel nikoliv. ČŠBH v Mnichově je spolkem a vedení ji organizuje ve svém volném čase. Jestliže máte dotazy, poprosili bychom Vás o prostudování našeho webu a popř. nám můžete naspat email.

Proč jsem doposud neobdržel odpověď na svůj email?

Ups i to se může stát a email nám může proklouznout, nebo jsou prázdniny. V tomto případě se může čekání na odpověď trochu protáhnout. Email nám ale po určité době můžete poslat ještě jednou.

Kdo v ČŠBH v Mnichově učí?

Všechny naše paní učitelky jsou vysokoškolsky vzdělané. Některé vystudovaly přímo učitelství českého jazyka. Některé studovaly slavistiku se zaměřením na bohemistiku.

Do školy již mé dítě nebude docházet, a proto chci vystoupit ze spolku. Co mám udělat?

Pošlete nám prosím výpověd v německém jazyce, že vystupujete ze spolku Česká škola bez hranic - Tschechische Schule ohne Grenzen e.V. Členství bude ukončeno ke konci daného roku.

Titulní stránka