Čapkův rok v České škole Řím

Od září roku 2012 je v ČŠ Řím realizován ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži projekt Čapkův rok.

Žáci v několika  pracovních skupinách byli seznamováni  s tvorbou  Josefa a Karla Čapka  a připravovali  si vlastní výstupy. Několikaměsíční příprava pak byla prezentována v rámci celodenní akce dne 2. února 2013, kdy navštívila ČŠ Řím paní Kristina Váňová.

Paní Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži, přivezla z Čech putovní panelovou výstavu  Život a doba spisovatele Karla Čapka.

V průběhu dopoledne pracovaly děti s českým a italským textem knihy Dášeňka. Srovnávaly oba texty,  paní Váňová dětem vysvětlovala neobvyklá nebo archaická slova v české části. Děti živě reagovaly a projevovaly znalost knihy.

Další část výuky byla věnována komentované prohlídce panelové výstavy se zvláštním zřetelem na dětství a rodinu bratří Čapků,  na jejich tvorbu pro děti,  jejich koníčky a cestování po Evropě.

Děti měly připravené také dramatické prezentace –  menší ukázku z Povídání o pejskovi a kočičce s pomocí papírových loutek, větší pak uvedly dramatizaci povídky Ukradené dítě. Další část dne byla věnována projekci filmového dokumentu o Karlu Čapkovi, animovaných i hraných filmů na motivy pohádek bratří Čapků.

Rodiče velmi ocenili, že  děti měly možnost "zblízka se seznámit" se spisovatelem oblíbených pohádek, strávit společně  více času  a navzájem se lépe poznat.

Kateřina Di Paola Zoufalová

FOTOGALERIE

Titulní stránka