Česká škola bez hranic na veletrhu Svět knihy – Veletrh s dětskými hrdiny

Spolek Česká škola bez hranic realizoval ve čtvrtek 11. května na veletrhu Svět knihy hodinový workshop „Veletrh s dětskými hrdiny“.
 

Workshop připravila a vedla lektorka Kritického myšlení MgA. Nina Rutová, se kterou pravidelně spolupracujeme. Workshopu se zúčastnili žáci 2 b Základní školy sv. Voršily v Praze.
 

Na začátku si děti pozorně prohlédly knihy, které před nimi ležely, a každé si vybralo jednu, kterou by mělo zájem přečíst. Lektorka se dětí ptala, proč si vybraly právě tu konkrétní knihu. Děti odpovídaly různě – zaujal je název, titulní strana knihy, ilustrace, typ knihy (komiks) někdy i typ písma. Do deseti minut mohly děti změnit názor a vybranou knihu vyměnit za jinou. Některé děti stihly za hodinu přečíst jednu knihu a další si odnést domů.
 

Škoda, že kapacita workshopu byla omezena na maximálně 30 dětí - museli jsme odmítnout dalších nejméně 100 zájemců – tak velký zájem byl o „Veletrh s dětskými hrdiny“!
 

Každé dítě odešlo domů s jednou knihou. Až jí přečte, napíše k ní doporučující dopis – proč se mu kniha líbila a čím ho zaujala. Knihy a dopisy za dva týdny poputují do České školy v Chicagu, kde si je přečtou tamní děti. Pevně doufáme, že se jim budou líbit stejně, jako se líbily dětem v Praze…

Titulní stránka