Letní tábor Sluňákov 2013

Na přelomu července a srpna 2013 se v Centru ekologických aktivit u Olomouce uskuteční již 5. ročník našeho výtvarně-jazykového tábora Sluňákov 2013.

Pro pravidelné účastníky není třeba představovat, pro ty, kteří by s námi chtěli jet poprvé, uvádíme níže další důležité informace:

Kde: Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Horka u Olomouce. „Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému“. Více na  www.slunakov.cz

Kdy: Nástup neděle 28. 7. 2013 (od 14 h) -  odjezd neděle 4. 8. 2013 (po obědě)

Náplň:

 • Výtvarné aktivity vedené vyškolenými pedagogy
 • Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her (celotáborová hra), zpívání, básniček a výtvarných aktivit.
 • Veškeré činnosti spojené s rozvojem jazyka jsou zaměřené speciálně pro děti žijící v zahraničí a na rozvoj jejich jazykových dovedností v českém jazyce.
 • Odborná pedagogická činnost vychází z propracovaných metod pro tuto skupinu dětí.

Za kolik:

 • 4.900,- CZK nebo 196 EUR
 • Platbu prosíme převodem na účet ČŠBH o.s., VS 082013, SS příjmení dítěte
 • Číslo účtu v CZK 43-8073600257/0100 (Komerční banka) IBAN CZ3601000000438073600257 SWIFT KOMBCZPPXXX
 • nebo Číslo účtu CZK IBAN CZ3601000000438073600257, EUR CZ6001000000438073670247, SWIFT (BIC)  KOMBCZPPXXX

Cena zahrnuje

 • Ubytování
 • Stravování formou plné penze, nápoje
 • Výtvarné potřeby pro děti
 • Dopravu na celodenní výlety, vstupné (např. Mladečské jeskyně, ZOO Svatý kopeček, Zámek Náměšť na Hané a další)
 • Intenzivní  výtvarně-jazykový program, jehož plnění je zajištěno pedagogickými odborníky

Tábor je pro děti od 6 let.

Dítě přihlásíte vyplněním závazné přihlášky, jež je níže ke stažení.

Součástí přihlášky je:

a) platba (převodem na účet)

b) zaslání oskenované přihlášky s uvedeným datem platby na e-mail: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

c) zaslání oskenovaného prohlášení rodičů

d) zaslání oskenovaného lékařského posudku

 • POZNÁMKA: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je potřeba mít v českém jazyce. Dokument, jenž je níže ke stažení, je rovněž vyhotoven v anglickém, francouzském a německém překladu pro potřeby lékařů v zahraničí. Prosíme rodiče, aby posudek od svého lékaře následně přeložili do češtiny s prohlášením, že jejich překlad odpovídá lékařskému originálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka závazných přihlášek: 30.4. 2013

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 19. 6. 2013, peníze budou vráceny (manipulační storno poplatek 500,- Kč). Po tomto datu nárok na vrácení peněz zaniká.

V případě nemoci dítěte (na základě lékařského osvědčení) může být částka vrácena i později (manipulační storno poplatek 500,- Kč). Žádost musí být zaslána do 26. 7. 2013. Po tomto datu nárok na vrácení peněz zaniká.

Při nástupu na tábor je třeba s sebou přivézt:

a) prohlášení o bezinfekčnosti

b) průkaz pojištěnce

Přihlaste se rychle, počet míst je omezen!

Těšíme se na vás.  

Přečtěte si, jak děti hodnotí předchozí ročníky letního tábora a navštivte i táborovou fotogalerii: Sluňákov 2012, Sluňákov 2011, Sluňákov 2010, Skuteč u Chrudimi 2009.

PřílohaVelikost
Prihlaska_2013.doc31 KB
Posudek_o_zdravotni_zpusobilosti_2013_k_zaslani_s_prihlaskou.doc52.5 KB
Prohlaseni_rodicu_2013_k_zaslani_s_prihlaskou.doc27 KB
Prohlaseni_o_bezinfekcnosti_vyzvedavajici_osoby _k_privezeni_na_tabor_2013.doc31 KB
Titulní stránka