Letní tábor Sluňákov 2017

Na přelomu července a srpna 2017 se v Centru ekologických aktivit u Olomouce uskuteční již 9. ročník našeho letního tábora Sluňákov 2017.

Kde: Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Horka u Olomouce.

 „Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému“. Více na  www.slunakov.cz

Pro koho: děti od 6 do 15 let.

Kdy (letos pořádáme pouze 1 turnus):

 • Od soboty 29. 7. do soboty 5. 8. 2017.

 • Příjezd v sobotu mezi 14 - 15 hod.

 • Odjezd v sobotu mezi 10 - 11 hod.

Náplň:

 • Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her (celotáborová hra), zpívání, výtvarných a pohybových aktivit.

 • Veškeré činnosti spojené s rozvojem jazyka jsou zaměřené speciálně pro děti žijící v zahraničí a na rozvoj jejich jazykových dovedností v českém jazyce.

 • Aktivity vychází z propracovaných metod pro tuto skupinu dětí.

Za kolik:

 • 268 EUR (pro druhé dítě ze stejné rodiny 253 EUR) NEBO

 • 6 968 Kč (pro druhé dítě ze stejné rodiny 6 578 Kč)

 

Číslo účtu pro platbu v EUR CZ6001000000438073670247

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, VS 082017, SS příjmení dítěte

Číslo účtu pro platbu v Kč 43-8073600257/0100 VS 082017, SS příjmení dítěte

Cena zahrnuje:

 • Ubytování hotelového typu

 • Stravování formou plné penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), nápoje

 • Kvalifikovaný pedagogický a zdravotní dozor

 • Bohatý celodenní program

 • Výtvarné potřeby pro děti

 • Dopravu na celodenní výlety, vstupné

 • Drobné odměny za soutěže

Požadovaná jazyková úroveň:

 • Dítě by mělo česky rozumět a alespoň trochu česky mluvit

Dítě přihlásíte vyplněním závazné přihlášky, jež je níže ke stažení.

Součástí přihlášky je:

a) platba (převodem na účet)

b) zaslání oskenované přihlášky s uvedeným datem platby na e-mail: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

c) zaslání oskenovaného prohlášení rodičů (souhlas s fotografováním a spaním dítěte na palandě)

d) zaslání oskenovaného lékařského posudku

 • POZNÁMKA: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je potřeba mít v českém jazyce. Dokument, jenž je níže ke stažení, je rovněž vyhotoven v anglickém, francouzském a německém překladu pro potřeby lékařů v zahraničí. Prosíme rodiče, aby posudek od svého lékaře následně přeložili do češtiny s prohlášením, že jejich překlad odpovídá lékařskému originálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka závazných přihlášek: 31. 5. 2017

Odhlášení z tábora: Omluvení účastníka je nutné provést zásadně písemnou.

Storno poplatky: storno tábora kratší 60 dnů – vracíme plnou částku (- 500 Kč manipulační poplatek za jedno dítě). Storno více jak 60 dní vrací se pouze náklady na ubytování a stravování. V případě neomluvené účasti poplatek propadá celý. Pokud dítě odjede z tábora dříve, a to na žádost rodičů, organizátor zbytek poplatku nevrací. Při odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena část poplatku a to norma stravného x počet zameškaných dní.

Při nástupu na tábor je třeba s sebou přivézt:

a) prohlášení o bezinfekčnosti

b) průkaz pojištěnce / příp. jiné doklady o pojištění dítěte

c) originály dokumentů – přihláška, lékařské potvrzení, prohlášení rodičů, souhlas s ošetřením dítěte

Neváhejte se přihlásit, počet míst je omezen.

Těšíme se na Vás!  V případě dotazů kontaktujte Alžbětu Pavlíčkovou na e-mailu: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

Prohlédněte si minulé ročníky našeho táboření: Sluňákov 2016, Sluňákov 2015, Sluňákov 2014, Sluňákov 2013, Sluňákov 2012, Sluňákov 2011, Sluňákov 2010, Skuteč u Chrudimi 2009.

Titulní stránka