Letní tábor Sluňákov 2018

Letos pořádáme již 10. ročník našeho letního tábora ve Sluňákově.

Kde: Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Horka u Olomouce. „Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému“. Více na  www.slunakov.cz

Pro koho: děti od 6 do 15 let.

Kdy:

Od soboty 28. 7. do soboty 4. 8. 2018. Příjezd v sobotu mezi 14 - 15 hod. Odjezd v sobotu mezi 10 - 11 hodinou. Dopravu zajišťují rodiče.

Náplň:

  • Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her (celotáborová hra), zpívání, výtvarných a pohybových aktivit.

  • Veškeré činnosti spojené s rozvojem jazyka jsou zaměřené speciálně pro děti žijící v zahraničí a na rozvoj jejich jazykových dovedností v českém jazyce.

  • Aktivity vycházejí z propracovaných metod pro tuto skupinu dětí.

Za kolik:

268 EUR (pro druhé dítě ze stejné rodiny 253 EUR) NEBO

6 968 Kč (pro druhé dítě ze stejné rodiny 6 578 Kč)

Číslo účtu pro platbu v EUR CZ6001000000438073670247

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, VS 082016, SS příjmení dítěte

Číslo účtu pro platbu v Kč 43-8073600257/0100 VS 082017, SS příjmení dítěte

Cena zahrnuje:

  • Ubytování

  • Stravování formou plné penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), nápoje

  • Výtvarné potřeby pro děti

  • Dopravu a vstupné na aktivity v rámci celodenního výletu

Požadovaná jazyková úroveň:

  • Dítě by mělo česky rozumět a alespoň trochu česky mluvit

Dítě přihlásíte vyplněním závazné přihlášky, jež je níže ke stažení.

Součástí přihlášky je:

a) platba (převodem na účet)

b) zaslání oskenované přihlášky s uvedeným datem platby na e-mail: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

c) zaslání oskenovaného souhlasu s fotografováním a spaním dítěte na palandě

d) zaslání oskenovaného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte

  • POZNÁMKA: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je potřeba mít v českém jazyce. Dokument, jenž je níže ke stažení, je rovněž vyhotoven v anglickém, francouzském a německém překladu pro potřeby lékařů v zahraničí. Prosíme rodiče, aby posudek od svého lékaře následně přeložili do češtiny s prohlášením, že jejich překlad odpovídá lékařskému originálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka závazných přihlášek: 31. 5. 2018

Odhlášení z tábora: Omluvení účastníka je nutné provést zásadně písemnou. Storno tábora kratší 60 dnů – vracíme plnou částku (- 500 Kč manipulační poplatek). Storno více jak 60 dní vrací se pouze náklady na ubytování a stravování. V případě neomluvené účasti poplatek propadá celý. Pokud dítě odjede z tábora dříve, a to na žádost rodičů, organizátor zbytek poplatku nevrací. Při odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena část poplatku a to norma stravného x počet zameškaných dní.

Při nástupu na tábor je třeba s sebou přivézt:

a) prohlášení o bezinfekčnosti

b) průkaz pojištěnce / příp. jiné doklady o pojištění dítěte

c) originály dokumentů – přihláška, lékařské potvrzení, prohlášení rodičů, souhlas s ošetřením dítěte

Neváhejte se přihlásit, počet míst je omezen.

Těšíme se na Vás!  V případě dotazů kontaktujte Alžbětu Pavlíčkovou na e-mailu: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

PřílohaVelikost
Prihlaska_2018.doc36 KB
Posudek_o_zdravorni_zpusobilosti_2018.doc49 KB
Souhlas_fotografovani_palandy_2018_k_zaslani_s_prihlaskou.doc23.5 KB
Souhlas_s_osetrenim_ditete_2018.doc25 KB
Prohlaseni_o_bezinfekcnosti_k_privezeni_na_tabor_2018(1).doc29.5 KB
Titulní stránka