Literární umělci v československých legiích

Česká škola bez hranic, o. s. navazuje na úspěšný projekt Výtvarníci v československých legiích novým projektem LITERÁRNÍ umělci v československých legiích.

Cílem je vytvořit výukové materiály, které bude prezentovat tři osobnosti – literární umělce, kteří bojovali v československých legiích. Budou vytvořeny 3 medailony (jeden pro každou osobnost), 9 pracovních listů pro žáky (1. a 2. stupeň, střední školy) a metodický průvodce pro učitele jako návod, jak s materiálem pracovat. Projekt volně navazuje na výukový materiál „Výtvarníci v československých legiích“ a využívá příležitosti stého výročí jejich vzniku a stého výročí začátku 1. světové války pro připomenutí významné etapy našich dějin formou literárních textů uvedených autorů a jejich životních osudů s akcentací na potřeby českých dětí, které žijí trvale či přechodně v zahraničí a jsou buď žáky sítě Českých škol bez hranic, nebo jiných zahraničních škol.

Materiál bude koncipován tak, aby byl využitelný a přínosný rovněž pro žáky, studenty a pedagogy škol v ČR.

Projekt se věnuje spisovatelům: Josef Kopta, Rudolf Medek a František Langer

Doba trvání: leden – prosinec 2014

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz

Projekt podpořen MŠMT ČR v rámci programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.

Titulní stránka