Olympiáda z českého jazyka - výsledky

V letošním roce se konala poprvé olympiáda v českém jazyce, která byla určena žákům ČŠBH. Účast byla nad očekávání vysoká - ve dvou kategoriích (2. – 4. třída a 5. – 7. třída) se soutěže zúčastnilo celkem 65 žáků ze sedmi škol: Brusel, Curych, Drážďany, Londýn, Paříž, Rhein-Main a Ženeva.

Děti řešily úkoly rozdělené do tří bloků. První část ověřila, jak rozumí psanému textu, úkoly druhé části se soustředily na jazykový cit a třetí část byla zaměřena na písemnou produkci a schopnost vyjádřit myšlenky psanou formou.

Výsledky potvrdily velmi dobrou úroveň všech zúčastněných a rozdíly se mnohdy počítaly na setiny bodu. Vítězi v jednotlivých kategoriích se po náročném hodnocení všech prací stali tito žáci:

1. kategorie:

1. Barbora Pirklová                      ČŠBH Brusel

    Dorotea Tlačilová                     ČŠBH Rhein-Main

2. Jan Bartek                                ČŠBH Ženeva

3. Matyáš Malina                         ČŠBH Drážďany

    Gaspar Riond                            ČŠBH Ženeva

2. kategorie:

1. Magdalena Martinková          ČŠBH Ženeva

2. Eliška Hlaváčková                   ČŠBH Rhein-Main

3. Jakub Mejstřík                         ČŠBH Drážďany

Všem vítězům samozřejmě blahopřejeme a budeme se těšit na jejich účast v příštím školním roce. Jelikož se jednalo o pilotní ročník, byly všem školám rozeslány dotazníky s žádostí o zhodnocení kvality, náročnosti a organizace prvního ročníku a o zaslání připomínek či námětů, které, jak doufáme, budou cennou inspirací pro organizaci soutěže v dalších ročnících.

 

Titulní stránka