Pozvánka: Týden češtiny ve světě a X. výroční konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

Týden češtiny ve světě

X. výroční konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení republiky se budou konat ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2018 v Praze.

Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení republiky a zároveň slavnostní zahájení X. výroční konference ČŠBH a spolupracujících škol se uskuteční ve středu 1. srpna od 18 do 21 hodin ve Valdštejnské zahradě.

Během metodické části konference 2. srpna v Toskánském paláci, se můžete těšit na odborné příspěvky na následující témata: Proces osvojování druhého/cizího jazyka, jeho vliv na proces osvojování jazyk mateřského. Komunikační přístup ve výuce druhé jazyka. Zhudebněné jazykové hry při osvojování slovní zásoby. Rozvoj a podpora čtení u dětí. Šikana ve škole a efekt bystander. V odpoledních hodinách pak proběhnou oblíbené tematické ateliéry výměny zkušeností. Metodické části konference budou předcházet tři dny odborných seminářů.

Reprezentační část X. výroční konference ČŠBH a spolupracujících škol se bude konat 3. srpna rovněž v Toskánském paláci. Na programu: shrnutí vývoje českých škol v zahraničí za posledních 10 let, výhled do budoucna; setkání se zástupci partnerských ministerstev; knižní veletrh; prezentace zajímavých vzdělávacích projektů.

Účastníkům bude nabídnut doplňkový kulturní program: ve čtvrtek 2.8. večer (galerie současného umění DOX) a v pátek 3.8. odpoledne (místo bude upřesněno).

Akce se konají ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro Čechy žijící v zahraničí a za laskavé podpory MZV ČR.

PŘIHLÁŠKY JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN NA www.csbh.cz

Titulní stránka