Program XI. Mezinárodní konference Českých škol v zahraničí

 

PROGRAM

XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

ČESKÝCH ŠKOL V ZAHRANIČÍ

 

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna

Hradčanské náměstí, Praha 1

1. 8. 2019, 9:00–16:30 a 2. 8. 2019, 9:00–15:00

I. den – Metodická část

9:00    Registrace

9:30     Zahájení

9:40    Jazyky a zapomínání

Během přednášky se seznámíme s výsledky psycho- a neurolingvistických výzkumů, jež se zabývají ztrácením či zapomínáním jazyka/jazyků. Věnovat se budeme především vícejazyčné situaci a ztrácení jazyka v dětství. Zamyslíme se společně nad faktory, jež ztrátu jazyka ovlivňují, a zaměříme se na roli emocí. Poznatky by nám mohly pomoci lépe pochopit naši výukovou praxi a možnosti jazykové podpory.

              Linda Doleží, MU Brno

Mgr. Linda Doleží, Ph.D, odborná asistentka - Centrum jazykového vzdělávání MU, Ústav českého jazyka FF MU); členka AUČCJ. Spolupracuje s NIDV (e-learning a metodika), NÚV, společností META a hnutím Nesehnutí Brno (projekty týkající se češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti).

10:35   Přestávka na kávu

10:50  Čeština jako druhý jazyk

V protikladu k mateřskému jazyku lze postavit jazyky nemateřské. Společně se zamyslíme nad tím, jak chápat češtinu pro cizince (popř. češtinu jako cizí jazyk) a jak češtinu jako druhý (třetí…) jazyk. V čem se budou lišit okolnosti výuky (motivace studentů a další) a výuka samotná, a to v nejširším slova smyslu (vyučovací metody, cíle, osvojované/učené dovednosti a jazykové prostředky atd.). Na semináři mj. porovnáme několik ukázek materiálů pro cizí a druhý jazyk a písemných projevů studentů učících se češtinu jako cizí a jako druhý jazyk.

Kateřina Vodičková, ÚJOP UK Praha

Mgr. Kateřina Vodičková, vystudovala českou a anglickou filologii na FF UP vOlomouci, kde také vroce 2011 obhájila doktorskou práci voboru český jazyk. Vroce 2012 dokončila magisterské studium oboru jazykové testování na Univerzitě vLancasteru ve Velké Británii. Od roku 2002 působí na ÚJOP UK. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a vsoučasné době se věnuje především jazykovému testování.

11:45   Přestávka na kávu

12:00   Čtenářská gramotnost v 1. ročníku

Úvod do vzdělávacího programu pro 1. ročník ZŠ „Čteme a píšeme s Agátou“

              Miloš Novotný

Mgr. Miloš Novotný je absolventem PF v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Během své 25 leté učitelské praxe na malotřídních školách, kde vyučoval ve třídách se spoji dvou až čtyř ročníků, se dlouhodobě zabýval praktickým uplatňováním inovačních metod ve výuce na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorem výukových materiálů pro český jazyk a matematiku na 1. stupni. Byl členem týmu MŠMT pro sestavení vzorového ŠVP pro málotřídní školy. V současnosti působí jako lektor a tvůrce výukových materiálů pro ZŠ. Má zkušenosti s přednášením o využívání multimediálních materiálů a jejich zapojení do výuky.

12:50   Přestávka na oběd

14:00   Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):

Předškolní výchova

Školní výuka 1. stupeň

Školní výuka 2. stupeň

Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči

Financování škol – rozpočet

16:15    Závěr                                

 

 

II. den – Debata se zástupci partnerských institucí, knižní veletrh, prezentace výukových projektů

 

9:00   Registrace

9:30    Zahájení

9:35    České školy v zahraničí: více než 10 let vývoje. Kam jsme došli, kam směřujeme.

             Czech Diaspora Day

            Lucie Slavíková-Boucher, Česká škola bez hranic z.s.       

9:50   MZV ČR

            Mgr. Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

10:10  MŠMT ČR

10:30  Přestávka na kávu

10:45  Kulatý stůl – dotazy, debata se zástupci MŠMT a MZV    

11:45   Prezentace výukových projektů

Příběhy našich sousedů

             Eva Mikulášková, Post Bellum o.p.s.

DOX – Centrum současného umění     

Knihovna Václava Havla            

12:30   Přestávka na oběd

13:30   Současná literatura pro děti a mládež

Přehled novinek (knihy oceněné Zlatou stuhou a další). Subjekty, které podporují čtenářskou gramotnost. Metodické materiály pro práci se zajímavými (českými) knihami. Centrum školních knihoven a jak ho mohou školy v zahraničí využít.

Bc. Edita Vaníčková Makosová, Centrum pro školní knihovny, Pedagogická knihovna J. A. Komenského

14:20   Prezentace nakladatelství

15:00   Zakončení

 

 

Konference byla podpořena dotací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 
Titulní stránka