Setkání českých škol v Německu

Setkání se uskutečnilo 24. března 2018 v budově Generálního konzulátu ČR, Libellenstr. 1, 80939 München

Bavorská metropole přivítala české školy (nejen) bez hranic

V Německu působí v současné době téměř desítka českých škol a přibývají další, nové. České školy v zahraničí, a jimi poskytované služby, se těší stále rostoucímu zájmu. S přibývajícím počtem dětí přihlášených do škol stojí často vedení škol před nelehkou otázkou, jak školy správně a efektivně organizovat v souladu s legislativou země, ve které daná škola působí. Vedení České školy bez hranic v Mnichově se ze zvýše uvedených důvodů rozhodlo za podpory Generálního konzulátu v Mnichově uspořádat setkání všech českých škol působících na území Německa.

Dne 24. března 2018 se v moderní budově Generálního českého konzulátu v Mnichově, která příznačně podle odborníků ztělesňuje „mistrovské zvládnutí jazyka současné architektury“, setkali zástupci českých škol z Drážďan, Řezna, Stuttgartu, Frankfurtu, Karlsruhe, Mnichova a dokonce i hosté z v blízké budoucnosti plánované školy v Heidelbergu.

 Setkání zahájila a přítomné velice srdečně přivítala konzulka Lydie Holínková. Poté se ujaly slova Lucie Slavíková-Boucher, ředitelka spolku Českých škol bez hranic a místopředsedkyně spolku Iva Jirovská, které ve svém příspěvku objasnily mnohé otázky týkající se podmínek fungování spolku Českých škol bez hranic. V odpoledním bloku vystoupily ředitelka Základní školy a gymnázia J. Gutha-Jarkovského z Prahy Jitka Kendíková a speciální pedagožka Markéta Grigeľová z téže školy s četnými, užitečnými tipy z vlastní mnohaleté školní praxe.

Zatímco dopolední část patřila spíše administrativní části, změně legislativy a představení přítomných škol, byla odpolední část věnována konkrétní práci s žáky, mimo jiné se speciálními vzdělávacími potřebami, srovnání úrovně znalostí češtiny žáků ze zahraničí a Čech a aktivní diskuzi s výměnou cenných zkušeností zástupců jednotlivých škol .

Neobvykle vysoký zájem o účast na setkání předsedkyně mnichovské školy Sandra Vápeníková komentovala slovy: „S takovým zájmem škol jsme nepočítali a příjemně nás to překvapilo.“  Místopředsedkyně Radka Bubová dodala: „České školy v Německu doplňují klasickou povinnou školní docházku a dětí dochází do škol ve svém volném čase.“

Podle typu české školy zvládají děti ve svém volném čase až 165 vyučovacích hodin češtiny ročně. Nabídka výuky češtiny je rozmanitá a navíce obohacená o četné mimoškolní aktivity, jako například mikulášské besídky, autorská čtení, divadelní představení nebo u žáků velice oblíbené noci s Andersenem.

Setkání zástupců různých typů českých škol v Německu, aktivní výměna zkušeností, navázaní kontaktů a společný dialog, který příjemně vyzněl při závěrečné společné večeři - to vše bylo v sobotu součástí setkání českých škol v Mnichově.  Nikdo daleké cesty napříč celým Německem určitě nelitoval.

Protože se jednalo o velice příjemné a přínosné setkání, shodli se všichni zúčastnění, že by mělo v příštím roce opakovat. O jeho pořádání projevili zájem Česká škola „Rhein-Main“ z Frankfurtu nad Mohanem a Česká škola v Řezně.

 

Program

09:30            Registrace účastníků a hostů

10:00            Zahájení a představení jednotlivých hostů
Přivítání paní konzulky Lydie Holinkové

10:30–11:15    České školy bez hranic – administrativní, organizační a legislativní "každodenno"
Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku ČŠBH, ředitelka ČŠBH Paříž

11:15–12:30        Představení jednotlivých škol (á 10 minut)

12:30–13:30        Pracovní oběd

13:30–14:15        Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Markéta Grigel´ová, speciální pedagožka, Základní škola a gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22/1120, 110 00 Praha 1
    
14:30–15:15    Jak jsou na tom žáci českých škol v zahraničí se znalostmi češtiny
Jitka Kendíková, ředitelka, Základní škola a gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22/1120, 110 00 Praha 1
    
15:30–17:00        Konkrétní řešení problémů z praxe
Bilingvní výchova a diskuze
    
17:00            Závěr

17:30            Společná večeře
La Lucania
Situlistr. 54, 80939 München

Setkání se koná za přispění Generálního konzulátu České republiky v Mnichově.
Poděkování patří paní generální konzulce Larischové a paní konzulce Holinkové.

Titulní stránka