Ve Florencii proběhlo druhé setkání českých škol v Itálii

Krajanský spolek ARCA společně s Honorárním konzulátem ČR ve Florencii a pod záštitou Velvyslanectví ČR v Římě a Českého centra v Miláně uspořádal dne 29. 3. 2014 druhý ročník setkání Českých škol v historické budově Palazzo Coppini ve Florencii. Jaká to trefná náhoda, že zrovna tak, jako zde došlo před zhruba 500 lety ke znovuzrození umění, vědy a literatury, tak právě teď zažívá svůj renezanční boom, použijeme-li modernější terminologii, čeština v zahraničí.

Kořeny českých škol však můžeme najít  v Paříži, tentokrát pro nás Francie není rivalem jako v dobách rodícího se novověku, nýbrž  partnerem a velkým spojencem. V roce 2003 zde totiž vznikla díky úsilí lékařky a hlavně maminky Lucie Slavíkové-Boucher vůbec první Česká škola bez hranic (ČŠBH). Od svého vzniku se myšlenka výuky češtiny  rozšířila do celého světa a České školy dnes existují v mnoha zemích na několika kontinentech.

Zájem českých krajanů v Itálii o rodný jazyk a kulturu vyústil  po roce 2010, kdy byly zhruba s jednoletými odstupy postupně zakládany, často za podpory krajanských spolků a honorárních konzulátů, České školy v Neapoli, Římě, Florencii, Miláně a čerstvě také v Bologni.

Cíle učitelů jsou zcela jasné, ale co je záměrem jejich ročních setkávání? Především výměna cenných zkušeností, podpora a obohacení činnosti, získání nových kontaktů a napádů, pochopení a pomoc při administrativních problémech. Velkým přínosem je rovněž neustále se zvyšující zájem českého státu, poslanců a senátorů o život českých krajanů v zahraničí.

Od časného rána byl program pestře nabitý příspěvky organizátorů, zástupců z ministerstev zahraničních věcí a školství a představitelů českých škol nejen z Itálie, ale také z Paříže, Drážďan a Bruselu. To vše příjemně dokreslovala uvolněná přátelská atmosféra.  Česká škola ve Florencii v čele se Zdenkou Skorunkvou tak od nás získavá dvakrát podtrženou jedničku s hvězdičkou za organizaci a pohostinnost a již teď se tešíme na příští setkání v Římě.

Příspěvek Heleny Schwarzové z České školy v Neapoli na cesky-dialog.net

Titulní stránka