Březen, měsíc knihy

Nejen Noc s a Andersenem, ale také plná knihovna zajímavých knih. Několik tipů na knihy přinášíme v březnovém Lipovém listu

http://csbh.cz/pariz/kdo-jsme/nas-zpravodaj.

Fotogalerie

Titulní stránka