Lipový list, zpravodaj ČŠBH Paříž v červnu 2018

Poslední vydání zpravodaje české školy v Paříži vyšlo před prázdninami, 23. června 2018. Najdete jej zde: http://csbh.cz/sites/default/files/Lipov%C3%BD%20list%20%C4%8Derven%202018.pdf

Všechna vydání našich newslettrů jsou na stránce: http://csbh.cz/pariz/kdo-jsme/nas-zpravodaj

Fotogalerie

Titulní stránka