Seminář Hodnocení žáka/sebehodnocení

„Seminář Hodnocení žáka/sebehodnocení“ byl zaměřen na metody podmínění zodpovědnosti pro vlastní vzdělávání žáka. Osvojené metody naučí žáky hodnotit vlatní práci, stručně a výstižně vyjádřit ohodnocení, výsledky využívat pro zlepšení hodnocení.

Hodnocení a sebehodnocení žáků jsou významnou součástí inovačního procesu současného vzdělávacího systému. Seminář připomněl, jaké formy hodnocení existují a jak je lze používat dle různých stylů učení. Důraz byl kladen na funkce a kritéria hodnocení. Žák by měl při sebehodnocení posuzovat svůj výkon vůči zřejmému cíli.

Lektorka: Mgr. Jana Kratochvílová

Místo a čas konání: Česká škola bez hranic Paříž, 18 rue Bonaparte, 75006

Sobota 8.10.2011 od 15 hod; neděle 9.10.2011 od 9.30 do 15.00 hod

Kurz určen pro vyučující ČŠBH.

Fotogalerie

Titulní stránka