Překladatelská soutěž Josefa Palivce

Na jaře 2018 jsme uspořádali již 4. ročník  překladatelské soutěže Cena Josefa Palivce. 

Soutěž tří věkových kategorií (6–10 let, 11–14 let, 15–17 let) je určena současným i bývalým žákům ČŠBH Paříž, studentům českých sekcí na francouzských gymnáziích, studentům francouzských sekcí na českých gymnáziích, ale i dalším zájemcům z řad široké česko-francouzské veřejnosti pobývající na území Francie. Překlady budou hodnoceny odbornou porotou z řad překladatelů.

Úkolem bylo přeložit vybrané úryvky z každého vybraného díla. 

Výsledky byly vyhlášeny dne 23. června 2018 na záverečné školní sobotě. 

1. kategorie od 6 do 10 let

ANNA CHAVEL

2. kategorie od 11 do 14 let

ZOE BALLANGER

3. kategorie od 15 do 17 let

1. místo nebylo uděleno

2. místo Jana Bertová a Jana Cigánková

3. místo Gina Agatha Renotière a Barbora Kejvalová

Překlady hodnotila odborná porota:

Mgr. Jana Alžběta Cahlíková: absolventka Překladatelství francouzského jazyka a Italského jazyka a literatury na MU Brno. Věnuje se překladům textů zaměřených spíše technicky, časem by se ráda věnovala překladu literárnímu.

Mgr. Tereza Němcová: absolventka oboru Překladatelství v kombinaci AJ – FJ na FF UK v Praze. Pracuje jako překladatelka titulků a lektorka cizích jazyků. V roce 2015-16 působila v ČŠBH Paříž jako stážistka.

 

Kdo byl Josef Palivec

Soutěž nese jméno Josefa Palivce (1886–1975). Palivec byl nejen básník a esejista, ale také překladatel a diplomat. Svou činností spojoval české země s Francií stejně, jako se o to snaží naše škola a stejně jako to zažívají naši žáci ve svém denním životě. Palivec Francii zprostředkoval tvorbu předních současných českých básníků a prozaiků (např. J. Wolkera, V. Nezvala, J. Seiferta, F. Halase, J. Horu, K. Haška, K. Čapka, V. Vančuru) a zároveň proslul překlady francouzského básníka Paula Valéryho do češtiny. Pro nás je Palivec zajímavý také tím, že pobýval v Paříži. Zde pracoval na československém velvyslanectví a měl na starost právě kulturní propagaci. S velvyslanectvím České republiky již přišla do kontaktu většina našich žáků (v dřívějších letech při předávání vysvědčení, při oslavách svatého Mikuláše či v rámci výuky výjimečně probíhající také v prostorách zastupitelského úřadu). Palivec za svou záslužnou činnost získal nejvyšší státní vyznamenání Francouzské republiky, a to řád Rytíře čestné legie. Život a činnost Josefa Palivce je také obsahem jedné sady pracovních listů v rámci projektu „Osudy Čechů v zahraničí“ spolku Česká škola bez hranic.

Touto soutěží bychom chtěli připomenout Palivcovo jméno a jeho činnost a v neposlední řadě ukázat našim žákům, že dvojjazyčnost může být sice v kontextu plnění požadavků dvou škol dřina, ale že ta dřina časem přinese spoustu výhod. Naši žáci od první třídy čtou knihy ve dvou jazycích a nyní mají možnost zkusit přeložit do češtiny část příběhu napsaného ve francouzštině. Při praktické činnosti tak budou aplikovat svou schopnost přepínat mezi dvěma jazyky v písemné formě a zužitkují své znalosti české syntaxe a českého pravopisu – každý úměrně svému věku a dosaženému vzdělání. Můžeme doufat, že se taková činnost některému ze soutěžících zalíbí a že za pár let uvidíme jeho jméno v knihách, ať už jako překladatele do češtiny nebo z češtiny.

 

PřílohaVelikost
Kdo je prekladatel a jak prekladat obecne.doc350 KB
Pravidla souteze obecna.doc350.5 KB
Prezentace souteze obecna.doc145 KB
PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ CENA JOSEFA PALIVCE 4_VÝSLEDKY.pdf157.68 KB
Titulní stránka