Překladatelská soutěž Josefa Palivce

Výsledky 3. ročníku překladatelské soutěže Cena Josefa Palivce!

Poděkování za detailní odborné posudky patří Tereze Němcové, profesionální překladatelce, absolventce překladatelství na  Ústavu translatologie FF UK, bývalé stážistce v ČŠBH Paříž.

o        1. kategorie: 6–10 let

1.  místo Ema Kubečková

2. místo Hugo Dokládal

o        3. kategorie: 15–17 let

3. kategorie: 1. místo neuděleno

2. místo Gina Agatha Renotière

o 3. místo se dělí Jana Bertová a Martina Štovíčková.

Blahopřejeme všem!

1. kategorii byly překládány ukázky z knihy: Colas Gutman, Rex, ma tortue, Collection Mouche - ISBN: 9782211081283, a to konkrétně  strana 5, začínající: "Lorsque je suis arrivé...", strana 6 k větě (včetně): "Ensuite, je suis allé voir maman pour qu'elle me dise quand j'aurais mon vrai cadeau."...a pak strana 8 od věty  "-Non,dites-moi que je rêve!"; strana 9 a strana 10 k větě (včetně) "...papa m'a expliqué que s'était à cause de la moutarde que Rex s'est mise, en sortant de la poubelle."

Ve 2. kategorii - nikdo se nezúčastnil

Ve 3. kategorii byla překládána ukázka z knihy: Josef Schovanec, Je suis à l'Est!, Plon, ISBN 9782259218863; a to konkrétně od strany 53 do strany 55 "Quand l'excellence se fait sérieuse : au lycée".

Kdo byl Josef Palivec

Soutěž nese jméno Josefa Palivce (1886–1975). Palivec byl nejen básník a esejista, ale také překladatel a diplomat. Svou činností spojoval české země s Francií stejně, jako se o to snaží naše škola a stejně jako to zažívají naši žáci ve svém denním životě. Palivec Francii zprostředkoval tvorbu předních současných českých básníků a prozaiků (např. J. Wolkera, V. Nezvala, J. Seiferta, F. Halase, J. Horu, K. Haška, K. Čapka, V. Vančuru) a zároveň proslul překlady francouzského básníka Paula Valéryho do češtiny. Pro nás je Palivec zajímavý také tím, že pobýval v Paříži. Zde pracoval na československém velvyslanectví a měl na starost právě kulturní propagaci. S velvyslanectvím České republiky již přišla do kontaktu většina našich žáků (v dřívějších letech při předávání vysvědčení, při oslavách svatého Mikuláše či v rámci výuky výjimečně probíhající také v prostorách zastupitelského úřadu). Palivec za svou záslužnou činnost získal nejvyšší státní vyznamenání Francouzské republiky, a to řád Rytíře čestné legie. Život a činnost Josefa Palivce je také obsahem jedné sady pracovních listů v rámci projektu „Osudy Čechů v zahraničí“ spolku Česká škola bez hranic.

Touto soutěží bychom chtěli připomenout Palivcovo jméno a jeho činnost a v neposlední řadě ukázat našim žákům, že dvojjazyčnost může být sice v kontextu plnění požadavků dvou škol dřina, ale že ta dřina časem přinese spoustu výhod. Naši žáci od první třídy čtou knihy ve dvou jazycích a nyní mají možnost zkusit přeložit do češtiny část příběhu napsaného ve francouzštině. Při praktické činnosti tak budou aplikovat svou schopnost přepínat mezi dvěma jazyky v písemné formě a zužitkují své znalosti české syntaxe a českého pravopisu – každý úměrně svému věku a dosaženému vzdělání. Můžeme doufat, že se taková činnost některému ze soutěžících zalíbí a že za pár let uvidíme jeho jméno v knihách, ať už jako překladatele do češtiny nebo z češtiny.

 

PřílohaVelikost
Kdo je prekladatel a jak prekladat obecne.doc350 KB
Pravidla souteze obecna.doc350.5 KB
Prezentace souteze obecna.doc145 KB
Plakatek 2017.doc222 KB
Titulní stránka