Klub přátel

Klub přátel ČŠBH Paříž   

ČŠBH Paříž založila v květnu 2014 svůj Klub přátel jako klub podporovatelů a pravidelných přispěvatelů. Prostřednictvím klubu chceme mimo jiné udržovat kontakt se všemi příznivci školy, informovat je o dění ve škole a zvát je na společná setkání při různých příležitostech.  

Dary postupně shromažďované v Klubu přátel budou využity výhradně k činnostem souvisejícím se vzděláváním žáků ČŠBH Paříž, a to zejména k:

→ zajištění chodu školy a organizace

→ zajištění doplňkových akcí – literární, dramatické a výtvarné dílny, exkurze, návštěvy výstav, divadelní představení v českém jazyce, debaty s českými tvůrci apod.

→ pořízení výukových materiálů (učebnic, literatury, audio či video dokumentů) a dalších pomůcek.

Proč se stát členem Klubu přátel ČŠBH Paříž?

→ I velmi drobnými příspěvky můžete podpořit vzdělávání mladé české generace ve francouzské metropoli

→ s Vaší pomocí bude Česká škola bez hranic Paříž nadále nabízet kvalitní výuku českého jazyka a literatury, historie a zeměpisu

→ umožníte nákup nových učebnic a dalších pomůcek potřebných pro výuku, realizaci literárních a výtvarných dílen, představení a dalších projektů

→ budete pravidelně informováni o tom, jak jsou vaše dary využívány

→ budete pravidelně informováni o dění ve škole

→ na vyžádání Vám zašleme jednou ročně potvrzení o Vašem daru; finanční dary je možné odečíst z daně z příjmu do výše 66 % pro fyzické osoby, 60 % pro osoby právnické, do výše zákonného limitu

Jak se přihlásit? 

Vyplněním a odesláním formuláře níže nebo na tomto odkaze.

Ve formuláři naleznete i bankovní údaje. Můžete tak jednoduše zadat trvalý příkaz k úhradě, který můžete kdykoliv stejně snadno zrušit.

Děkujeme za Váš zájem o Českou školu bez hranic Paříž, Vaši podporu a pomoc, kterých si velmi vážíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

S úctou,

Lucie Slavíková–Boucher

Předsedkyně sdružení Entract en France, ředitelka ČŠBH Paříž

Titulní stránka