Výuka

Výuka školní i předškolní výchovy ČŠBH Paříž se od roku 2010 řídí vzdělávacím programem Českých škol bez hranic, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Program respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací.

Předkládaný vzdělávací program České školy bez hranic je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy.

Vybrané kapitoly našeho vzdělávacího programu naleznete níže. Celý text Vám rádi poskytneme na požádání.

PřílohaVelikost
SVP_CSBH_Pariz_vybrane_kapitoly.pdf349.96 KB
Titulní stránka