Úvodní stránka

Vítejte na stránkách České školy bez hranic Paříž! 

PODÍVEJTE SE, CO SE V NAŠÍ ŠKOLE DĚJE! Více informací zde...

  AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE TAKÉ NA NAŠÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNCE.

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se podílejí na chodu školy. Dále děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu ve školním  roce 2017/18. 

Dovolujeme si Vás informovat, že finanční dary lze odečíst z daní. O různých možnostech podpory školy se dozvíte více zde: http://csbh.cz/pariz/partneri/podporte-nasi-cinnost

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní školka ČŠBH Paříž 

První celodenní výuka probehně ve středu 19. 9. 2018 od 9h30 do 16h30. Celodenní školka je určena dětem od 3 do 6let včetně (tedy i pro ty, které teď nastoupily do francouzské první třídy, ale nechtěly nebo nemohly nastoupit do první třídy V ČŠBH Paříž). 

Přihlášku naleznete zde.

 

Doplňující jazykové kurzy ČŠBH Paříž 

Pro ostatní děti od 5let jsou určeny doplňující jazykové kurzy, každou výukovou středu (vyjma školních prázdnin), od 14h30 do 16h30.  Ty také začínají ve středu 19. 9. 2018.

Přihlášku naleznete zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizovaný školní vzdělávací program ČŠBH

Česká škola bez hranic aktualizovala svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Zde je k dispozici krátká ukázka. Celé znění je možné si přečíst ve škole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dítěte k povinné školní docházce v ČR

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě - občana ČR - zápis do kmenové školy není od září 2017 povinný, ale zůstává možný. Zápisy probíhají v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podrobněji zde: http://csbh.cz/novinky/zapis-k-povinne-skolni-dochazce-do-1-tridy-zakladni-skoly-v-ceske-republice

Školský zákon v aktuálním znění najdete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká škola bez hranic Paříž podepsala v srpnu 2013, jako první škola na světě, smlouvu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR. Více - odkaz na Plnění povinné školní docházky.

Náš projekt vznikl za podpory pařížského Českého centra a ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher, současná ředitelka školy. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii. Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. Podrobnosti najdete pod odkazem výuka.
 
 
 
 

 

 

Dlouhodobě nás podporují:

 

 

Titulní stránka