Metodický průvodce pro učitele

Metodický průvodce pro učitele věnující se osobnosti - generál Maurice Pellé - pro aktivity ve výtvarné výchově.

Metodický list je určen pro žáky 1. stupně ZŠ a studenty středních škol.

Metodický list výtvarný pro 1. stupeň ZŠ a studenty SŠ (pdf). Volně ke stažení

Metodika navazuje na projekt Významní cizinci v novodobých dějinách československa.

Dokument vznikl v rámci výtvarných workshopů konaných v průběhu září - prosinec 2016.

Projekt byl podpořen Ministerstvem obrany. Workshopy byly realizovány v rámci dotačního programu Rozvoj vojenských tradic v roce 2016.

Titulní stránka