Výtvarné workshopy pro školy

V pátek 14. října 2016 se v rámci Týdne knihoven uskutečnil v Památníku národního písemnictví výtvarný workshop na téma „Generál Maurice Pellé – Zdenka Braunerová“.  Tato dílna byla další ze série celkem dvanácti workshopů, které realizujeme v rámci projektu o generálu Pellém, který podpořilo Ministerstvo obrany.

Cílem projektu je prostřednictvím výtvarných aktivit přiblížit osobnost francouzského generála, který je mezi českou veřejností málo známý a přitom měl tak velký význam nejen pro nově formovanou československou armádu, ale měl i velmi vřelý osobní vztah k naší zemi, neboť se oženil s Češkou Jarmilou Braunerovou, neteří slavné malířky Zdenky Braunerové.

V rámci projektu vznikla také metodika pro učitele. Aktivity lze využít během výtvarné výchovy. Metodika je na našich stránkách volně ke stažení.

Workshopu se zúčastnilo 30 studentů kvinty Malostranského gymnázia. V teoretické části pracovnice PNP, PhDr. Helena Šulcová, představila předměty a písemnosti ze sbírek PNP, které se vztahují k osobnosti malířky Zdenky Braunerové, blízké Pellého přítelkyně.

Následně lektorka Mgr. Lucie Krejčová představila osobnost generála a vysvětlila studentům, v čem bude výtvarná aktivita spočívat (téma „dvě vlasti“ -  kresba jednoho obrazu ve dvojici).

Jak si studenti poradili s výtvarným zadáním lze posoudit z přiložených fotografií.

Na přelomu listopadu a prosince byla realizována další ze série výtvarných workshopů na téma generál Maurice Pellé tentokrát pro žáky prvního stupně základních škol, konkrétně pro první a pátou třídu ZŠ Hornoměcholupská, první a druhou třídu ZŠ K Milíčovu a žáky první až čtvrté třídy družiny ŽŠ Campanus (vše Praha 11 – Jižní Město).

Workshopy byly inspirovány vyznamenáními generála Pellého. Keramický ateliér KC Zahrada pod dohledem lektorky Ilony Němcové vymodeloval a vypálil pro ostatní děti z hrnčířské hlíny vyznamenání, které pak děti ve výtvarných workshopech dekorovaly podle vlastní fantazie inspirovány předchozím teoretickým výkladem o generálu Pellém (o jeho životě, studijních úspěších, cestování, vztahu k umění, vojenské kariéře, osobnostních vlastnostech a osobním vztahu k Československu). Více v přiložených fotografiích:

Protože byla část výtvarných workshopů realizována v prosinci, svým tématem připomněly významnou událost První světové války – takzvané vánoční příměří. Děti si vyslechly povídání o tomto vánočním zázraku, který se stal o vánocích v roce 1914 a už se nikdy neopakoval. Jak si s tématem poradili prvňáčci ze Základní školy Klíček a čtvrtá třída ZŠ K Milíčovu na Praze 11 ilustrují přiložené fotografie.

Neobvyklou, ale o to zajímavější výtvarnou aktivitou byl výtvarný ateliér oděvního návrhářství v kulturním centru Zahrada, kde si děti (i chlapci!) báječně poradily se zadáním návrhu vojenské uniformy.

Projekt byl podpořen Ministerstvem obrany. Workshopy byly realizovány v rámci dotačního programu Rozvoj vojenských tradic v roce 2016.

 

 

Titulní stránka