Vítejte! Bienvenue! Welcome! Willkommen!

Vítáme vás v České škole bez hranic,

naše školy nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.... více

INFORMUJEME:

° VII. Mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících škol se konalo 3. a 4. 8. 2015...více

° Výzva zahraničních bohemistů: 164 bohemistů z prestižních univerzit v Oxfordu, Bruselu, Torontu, Japonsku, Jižní Koreji, Turecku, Švýcarsku, USA a 17 dalších zemí vyzvalo český stát k podpoře výuky češtiny a české literatury v zahraničí...více

° NEWSLETTER ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC, ČERVEN 2015...více

Na vysílání Radia Praha se můžete těšit opět od září!

° Putování kašpárka Pimprlete - zpráva a fotky z cest... více

° Projekt „Rok s J. A. Komenským pro děti“
Navázali jsme spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského...více

° NOVÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY
vytvořili jsme pro Vás sadu výukových materiálů, které přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů a cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu.

OSUDY ČECHŮ V ZAHRANIČÍ V KONTEXTU VÝZNAMNÝCH DĚJINNÝCH UDÁLOSTÍ 20. STOLETÍ:

Skladatel Bohuslav Martinů, malíř Alfons Mucha, astronom, politik a diplomat Milan R. Štefánik, překladatel a diplomat Josef Palivec.

SPISOVATELÉ V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH:

Josef Kopta, František Langer a Rudolf Medek.  

 

 

VÝZNAMNÍ CIZINCI V NOVODOBÝCH DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKA:

Historik, slavista a bohemista Ernest Denis a generál Maurice Pellé. Pracovní listy jsou dostupné nejen v češtině, ale rovněž v angličtině a francouzštině.

  •  

VÝTVARNÍCI V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH:

František Kupka, Otto Gutfreund, Emil Filla, Vojtěch Preissig, Oskar Brázda, František Parolek, Kamil Cipra, Antonín Číla, František Mička a Jan Angelo Zeyer.

Zpracovali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově. Pracovní listy pro žáky a metodické průvodce pro učitele si můžete volně stáhnout na našem webu.

Všechny novinky...