Vítejte! Bienvenue! Welcome! Willkommen!

Vítáme vás v České škole bez hranic,

naše školy nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.... více

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU

 

INFORMUJEME:

TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ 2017 
Koná se 31. 7. - 4. 8.

IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL 4. 8. 2017

° Děti z Českých škol bez hranic se představují...více

 

Zprávy a zajímavosti z ČR pro České školy v zahraničí k 22. 10. 2016...více

° Zářijové číslo Newsletteru Českých škol bez hranic ke stažení...více

° VIDEOZÁZNAMY z konference Diaspora jako partner mateřského státu. V Senátu PSP ČR v Praze, 19. a 20. 9. 2016...více

° Ohlédnutí za táborem Sluňákov 2016 a termíny táboření v roce 2017...více

° Výsledky dotazníkového šetření: Češi v zahraničí: jejich vztah k mateřskému státu...více

° Děkujeme všem, kdo vyplnili dotazník "Češi v zahraničí, jejich vztah k mateřskému státu". Sešlo se nám více než 700 odpovědí...více

° Jazykový dotazník pro žáky běžných škol v ČR. Dotazníky pro žáky, kteří přicházejí do škol z jinojazyčného prostředí, bez znalosti češtiny...více

° TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ - VIII. KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC, 5. 8. 2016 Zveřejnili jsme příspěvky, které na konferenci zazněly...více

° Otázky a odpovědi k plnění povinné školní docházky, studia na SŠ a vstup na VŠ českými občany v zahraničí - dotazy ze VII. Mezinárodní konference ČŠBH...více

° JAN HUS A HUSITSTVÍ
Připravili jsme pro Vás nové výukové materiály na téma JAN HUS A HUSITSTVÍ. Pracovní listy pro žáky a metodiky naleznete v rubrice "Pro učitele".

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015, Národním filmovým archivem a Českou televizí.

 

 

 

 

° PRO UČITELE: VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů a cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Obsahují metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky. Vše volně ke stažení...více

Všechny novinky...

Obchodní podmínky pro úhradu kurzů a registračních poplatků.

Ochrana osobních údajů.