Vítejte! Bienvenue! Welcome! Willkommen!

Vítáme vás v České škole bez hranic,

naše školy nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.... více

INFORMUJEME:

° Upozornění - ČŠBH Frankfurt nad Mohanem
Vzhledem k současné nepřehledné situaci ve spolku Vita Bohemica, který má na starosti projekt "Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem", pozastavuje spolek Česká škola bez hranic z.s. možnost zviditelnění činnosti této školy na svých webových stránkách, až do vyjasnění stavu věcí.

POZVÁNKA: Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení republiky, Praha, 1. 8. 2018...více

° Magazín Radia Praha - vysílání pro děti 16. 6. 2018...více

° 2. listopadu 2017 proběhla Mezinárodní konference: Networking (novodobé) české diaspory. Máme pro vás videozáznam...více

° Změna ve školském zákonu - povinnost plnění školní docházky v ČR pro občany žijící v zahraničí...více

  • TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ A IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ 2017

  • Jednotlivé příspěvky najdete v rubrice Konference a semináře

PODPOŘTE NÁS! Chcete se také podílet na vzdělávání mladé české generace žijící v zahraničí? Nakupujte přes portál GIVT.CZ - část Vaší útraty půjde na naši činnost...více

° Konzultativní rada Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí
Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí jmenovala dne 14. 2. 2017 svoji konzultativní radu. Jsme velice rádi, že české školy v zahraničí jsou v této Radě též zastoupeni, prostřednictvím spolku Česká škola bez hranic a konkrétně prostřednictvím jeho předsedkyně, Lucie Slavíkové-Boucher...více

° FRANTIŠEK KUPKA - VÝTVARNÍK LEGIONÁŘ
Pracovní listy pro žáky a metodiky pro učitele nově naleznete také v anglické a francouzské verzi! Malíře a téma 1. světové války lze využít i ve výuce cizího jazyka...více

° Děti z Českých škol bez hranic se představují...více


° JAN HUS A HUSITSTVÍ
Připravili jsme pro Vás nové výukové materiály na téma JAN HUS A HUSITSTVÍ. Pracovní listy pro žáky a metodiky naleznete v rubrice "PRO UČITELE"

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015, Národním filmovým archivem a Českou televizí.

 

 

 

 

° PRO UČITELE: VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů a cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Obsahují metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky. Vše volně ke stažení...více

Všechny novinky...

Obchodní podmínky pro úhradu kurzů a registračních poplatků.

Ochrana osobních údajů.