Náš tým

Pedagogický tým ČŠBH v Ženevě:

                                                      

       

 

 

    

Mgr. Barbora Šimerová, ředitelka ČŠBH v Ženevě

         

                                         

Ing. Hana Bartková, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4. a 5. třída                                      

   

Mgr. Jana Dusíková, třídní učitelka- ml. předškoláci, vyučující - dějepis 6. a 7.tř.               

               

Daniela Favre, třídní učitelka - nultý ročník

 

 

 

                 

Lucie Thierry, třídní učitelka - 1. tř.

Mgr. Barbora Říhová, třídní učitelka - 2. tř.

Mgr. Jana Tichá, třídní učitelka - 3. tř.     

 

           

 

 

 

 Mgr. Lenka Parkánová, třídní učitelka - 6. a 7. tř., vyučující předmětu český jazyk

Mgr. Markéta Sirůčková, asistentka, český jazyk - 6. a 7. tř.

 

 

Titulní stránka