Náš tým

Představujeme Vám tým ČŠBH Ženeva

 

 

 

 

 

                                                      

       

 

 

Mgr. Barbora Šimerová, ředitelka školy

         

 

                                         

Ing. Hana Bartková, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4. a 6. tř.                                      

 

 

 

   

Mgr. Jana Dusíková, třídní učitelka- 5. a 7.tř.               

      

 

                 

 

Lucie Thierry, třídní učitelka - 1. tř.

 

 

 

 

Mgr. Alžběta Ruschková, třídní učitelka - 2. tř.

 

 

 

 

Mgr. Eva Krvačná, třídní učitelka - 3. tř.     

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Touzet, třídní učitelka - mladší předškoláci

 

 

 

Mgr. Petra Žejdlová, třídní učitelka - 0. tř.

 

 

 

                                       

Eva Vrublová - asistentka, mladší předškoláci

 

 

 

 

Andrea Rychtecky Riond - asistentka 4.-7. tř., dějepis

           

 

 

 

Titulní stránka