Společné projekty ČŠBH

Bubnování pro bubny

http://www.bubny.org/cz/bubnovani-pro-bubny/strazci-pameti

 

Létající Líza je zvědavá holčička, co chce poznat svět. Navštěvuje děti v nejrůznějších částech světa a vyzvídá od nich, co je baví, co rády dělají a co mají ve svém městě nejraději.

Líza vylétla z Paříže a postupně navštíví všechna města, ve kterých chodí děti do České školy bez hranic.

Kdy a kam poletí? Prohlédněte si Lízinu letenku - k projektu se nyní přidala také Česká škola Manchester, kterou Líza navštíví 17. ledna 2012 a odtud se vrátí zpět do Paříže.

 

Létající Líza je společný projekt ČŠBH v rámci něhož děti sdílejí dojmy, zkušenosti a poznatky ze školy a své země. Obrázek Létající Lízy spolu se sešitkem o velikosti A5 je postupně odesílán do poboček ČŠBH. Jedná se o putovní projekt, který bude zakončen v lednu 2012, kdy se poštovní obálka s Lízou vrátí do Paříže. 

 

 

Čtení pomáhá

Záměrem projektu Čtení pomáhá je podpořit u dětí zájem o četbu a zároveň jim umožnit, aby se podílely na charitativní činnosti v ČR.

Pravidla jsou jednoduchá. Děti si vyberou knížku ze své věkové kategorie, tu si přečtou a zaregistrují se na internetových stránkách www.ctenipomaha.cz. Zde pak vyplní test, jenž ověří, zda porozuměly příběhu. Pokud úspěšně test složí, získají kredit v hodnotě 50 Kč, který budou moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Malí čtenáři tak mohou přispět na pomoc nemocným či opuštěným dětem a spojit tak potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

„Myslím, že pro naše žáky jde o ideální propojení četby, České republiky a prospěšné činnosti. Myšlenka :„podpořím projekt penězi, které jsem si vydělal vlastním čtením“, se mi zdá pro děti z ČŠBH velmi stimulující a zároveň v sobě skrývá i velkou zábavu“, říká předsedkyně ČŠBH, o.s. Lucie Slavíková-Boucher.

Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. Odborná porota, která knihy navrhovala, byla ve složení Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman.

K projektu Čtení pomáhá se připojily České školy bez hranic v Curychu, Drážďanech, Mnichově, v Paříži a Ženevě.

Andersenova noc

Noc s Andersenem je akce k podpoře dětského čtenářství, kterou pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR k Mezinárodnímu dni dětské knihy slavenému v den narození Hanse Christiana Andersena (2.4. 1805 - 4.8. 1875).

Titulní stránka