Ženeva

Česká škola bez hranic v Ženevě  již 7. rokem úspěšně pokračuje ve školním roce 2016/2017 pravidelnou výukou českého jazyka pro děti od 3 let.

V září 2016 škola podepsala smlouvu s MŠMT o poskytování vzdělávání v zahraničí. Žákům je v pololetí a na konci školního roku vydáno osvědčení, které je uznáno v základní škole v ČR jako vysvědčení.

Ve školním roce 2016/2017 jsou děti rozděleny do 7 skupin: mladší předškolní třída, nultý ročník - přípravka, 1., 2. a 3., 4.a 5., 6. a 8. třída. Výuka českého jazyka, zeměpisu a dějepisu probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Lekce pro školní děti se konají každou středu /kromě prázdnin/ od 14:15 do 18:15 h v Ecole Chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, CH-1218 Grand-Saconnex. Nejmladší předškolní děti se scházejí každou středu od 14:15hod do 16:30 hod. a nultý ročník od 14:15 do 17:00.

Kromě pravidelné výuky škola pořádá mimoškolní aktivity pro děti a rodiče např. Lampiónový průvod, Mikulašskou besídku, Karneval na ledě, Andersenovu noc, Besídku pro maminky  a jiné.

Kontakt:

ředitelka

Mgr. Jana Tichá

E-mail: jana.ticha@csbh.cz

+41788554221

(17bis rue Sonnex, Le Grand Saconnex, 1218 - osobní adresa)
 

Od 13. 3. 2013 funguje škola jako samostatná švýcarská asociace.

Předsedkyně asociace: Judr.Ivana Schellongová Machoňová D.E.A, ivana.machonova.schellongova@gmail.com

Tajemnice: Mgr. Lenka Gosteli, lenka.gosteli@sunrise.ch

Pokladník:Ing. Patrik Hübner, patrik.hubner@gmail.com

 

L'Ecole tchèque sans frontières de Genève est une association sans but lucratif. Elle a été céeen 2012 et est politiquement neutre et confessionnellement indépendante.

L’Ecole tchèque sans frontières est destinée à tous les enfants qui veulent apprendre à parler, chanter, lire, écrire et penser en tchèque, et découvrir la culture et l’histoire de la République tchèque. Tout cela sous forme de jeu, à l’aide de la musique, de la récitation et des arts plastiques. Elle vise à enseigner la langue, la culture et la civilisation tchèques aux enfants âgés de 3 ans à 15 ans. Cette école offre un enseignement complémentaire aux connaissances que les enfants acquièrent dans leurs écoles élémentaires dans le cadre de l’enseignement régulier. L’Ecole tchèque sans frontières de Genève fait partie de l’association de l’Ecole tchèque sans frontière internationale basée à Prague.

Les leçons ont lieu tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 14h15 à 18h15 à l’Ecole chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, 1218 Le Grand-Saconnex.

A part de l’enseignement, l’Ecole organise des activités extrascolaires pour enfants et parents, comme par exemple la Chasse au trésor, la Fête de la Saint-Nicolas, le Carnaval sur glace, la Fête des mères, la Journée sportive etc.

Contact :

Mme Jana Ticha  directrice de l’Ecole tchèque sans frontières

17bis rue Sonnex, 1218Le Grand-Saconnex, 
E-mail: jana.ticha@csbh.cz

 
Titulní stránka