Legislativa

Novela školského zákona platná od 1. 9. 2017

Znění kapitol, které se týkají žáků – občanů ČR žijících v zahraničí, je výsledkem dlouhodobé práce spolku Česká škola bez hranic a jeho úzké spolupráce s ministerstvem školství a ministerstvem zahraničí, a to již od roku 2009.

V novele se objevuje mnoho pozitivních změn a pochopení pro mladého českého občana v zahraničí:

  • zápis do kmenové školy již není povinný, ale možný, stejně jako rozdílové zkoušky (ty od 1. 1. 2012).
  • žáci,  kteří jsou již žáky kmenové školy v ČR, jimi zůstávají.
  • rodič bude zahraniční docházku prokazovat českému ministerstvu školství čestným prohlášením.
  • výuka poskytovatele vzdělávání v zahraničí, tedy toho, který podepsal s MŠMT smlouvu, bude dále v ČR uznávána (od 1. 5. 2015) – do 1. pololetí 9. ročníku bez přepisování výsledku na české vysvědčení, za 2. pololetí 9. třídy bude žákovi vydáno české vysvědčení s doložkou o ukončení povinné školní docházky v ČR, s výsledky od poskytovatele vzdělávání v zahraničí.
  • novela srovnává podmínky žáka – občana ČR, který se vrací do ČR (= získal vzdělání mimo  území ČR), a cizince, který dlouhodobě pobývá na území ČR – mají nárok na stejné úlevy u maturitní zkoušky, nemusí skládat nostrifikační zkoušku z češtiny, je mu na žádost prominuta přijímací  zkouška z češtiny na SŠ, je-li součástí přijímacího řízení, úroveň znalosti jazyka se ověřuje jen pohovorem.
  • Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního vzdělávání, která se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí.
  • Od roku 2016 považuje paragraf 182 a za přestupek situaci, kdy rodič nezapíše prokazatelně žáka k plnění povinné školní docházky v ČR po dovršení 6 let – v současné době tedy do kmenové školy,  od 1. 9. 2017 prohlášením na ministerstvo. Za tento přestupek může být udělena pokutu 5000,- Kč.

Zdroj: Školský zákon, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR