Diaspora jako partner mateřského státu

Síť zahraničních českých škol nám umožňuje mapovat a reflektovat potřeby Čechů, kteří v zahraničí žijí, a přinášet tato témata do společenské diskuze v České republice.

Po loňské konferenci „Heritage Schools and Diaspora“ jsme uspořádali, jako odborný partner ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Akademií věd ČR, konferenci další, tentokráte nazvanou „Diaspora jako partner mateřského státu“, které dal svoji záštitu 1. místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka

Hlavní témata: „Proč a jak s vlastní diasporou spolupracovat?“ „Proč se o ni zajímat?“, „Co diaspora od svého mateřského státu očekává“? „Co mu může přinést?“

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí a odborní partneři:

Akademie věd ČR

a Česká škola bez hranic z.s. představují

PROGRAM

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

„DIASPORA JAKO PARTNER MATEŘSKÉHO STÁTU“

Senát PČR – jednací sál, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, vchod z Valdštejnské ulice, recepce A

19. a 20. 9. 2016, 9:00–16:00

Konference se konala pod záštitou 1. místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky.

Poselství konferenci: Matěj Damborský a Kateřina Falk:

PROGRAM


19. 9. 2016 – 1. jednací den

9:30–9:45 Zahájení

– Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR

– Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR                  

– Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně ČSBH z.s.

9:45–10:00 Cíle konference a popis současného stavu, Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

10:00–10:15 Současný stav exekutivního zájmu o českou diasporu, Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajany žijící v zahraničí MZV ČR

10:15–10:45 ČR a zahraniční Češi: dvacet let hledání spolupráce, Stanislav Brouček, odborný pracovník Etnologického ústavu AV ČR

10:45–11:00 Návraty krajanů po roce 1990 a jejich význam pro ČR, Zdeněk Uherek, ředitel Etnologického ústavu AV ČR

11:00–11:30 Přestávka na kávu

Blok zástupců ministerstev – popis problematiky na jednotlivých rezortech 

11:30–11:50  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie

11:50–12:10 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Gabriela Pikorová, vedoucí oddělení koordinace sociálního zabezpečení

12:10–12:30 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, František Nestával, vedoucí oddělení meziresortních záležitostí

12:30–13:30 Přestávka na oběd

13:30–13:50 Úřad místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum, Július Špičák, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

13:50–14:10 Ministerstvo vnitra ČR, Helena Dluhošová, Odbor azylové a migrační politiky, vedoucí oddělení integrace a informací

14:10–14:30 Ministerstvo kultury ČR, Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů

14:30–14:50 Ministerstvo spravedlnosti ČR, Marta Zavadilová, vedoucí oddělení mezinárodní odbor civilní

14:50–15:10 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Roman Odložilík, vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru oddělení koordinace systémů zdravotního pojištění a odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

15:10–15:20 Úřad místopředsedy vlády ČR pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu – Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin

15:20–16:00 Diskuse a zakončení prvního dne

20. 9. 2016 – 2. jednací den


9:30–9:40   Zahájení a shrnutí 1. jednacího dne, Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí
 

9:40–9:45     Výzvy konference (pdf). Cíle konference, Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně České školy bez hranic z.s.

9:45–10:05   Úvod: Why Diaspora Matters – A Global Approach, Martin Russell, DiasporaMatters, Irsko (prezentace ke stažení)

10:10–11:00  Inspirace ze zahraničí

Přístup izraelského státu k vlastní diaspoře, Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ČR (prezentace ke stažení v pdf)

Akademický pohled na situaci v Polsku – Polsko a Polonia, Hana Červinková, EÚ AV ČR

 

11:00–11:30  Přestávka na kávu

 

11:30–12:30  Diskusní blok I: Ekonomický pohled na roli diaspory ve vztahu k mateřskému státu

Lukáš Sedláček, výkonný ředitel a hlavní analytik European Leadership & Academic Institute (ELAI)

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Diskuse po bloku I

 

12:30–13:45 Přestávka na oběd

13:45–14:45  Diskusní blok II: Věda, vzdělávání, mobilita – Češi v zahraničí, vazba na zemi původu

Zdenka Almerová, finanční ředitelka Open Society Fund

Pavlína Koubská, ministerstvo financí, Paříž, Francie – vztahy s Evropským parlamentem; místopředsedkyně sdružení českých absolventů ENA

Kristýna Křížová, předsedkyně Spolku bývalých studentů československých a českých sekcí ve Francii

Jiří Neužil, vedoucí Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR

Diskuse po bloku II

14:45–15:00  Shrnutí, výzvy (pdf)

Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro  krajany žijící v zahraničí

Moderátor: Tomáš Samek, lingvistický a kulturní antropolog, FF UPCE

FOTOGALERIE

 

Místo konání: 
Senát PSP ČR Praha
Datum: 
19.09.2016
PřílohaVelikost
Program_1_den.pdf390.14 KB
Program_2_den.pdf585.21 KB
Anotace_konference_Diaspora_jako_partner_materskeho_statu_2016.pdf392.47 KB
Titulní stránka