Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí

Soutěž je určena žákům s českými kořeny žijícím dlouhodobě v zahraničí. Soutěž není určena žákům, kteří absolvovali většinu své školní docházky v ČR.

Soutěží se ve dvou kategoriích:

  1. kategorie: žáci 2.–4. třídy
  2. kategorie: žáci 5.–7. třídy

Jednotlivé ročníky soutěže se vyhlašují vždy ve druhém pololetí školního roku, oznámení o vyhlášení nového ročníku bývá zveřejněno na webových stránkách spolku Česká škola bez hranic z.s.

Ukázky vzorových zadání z uplynulých ročníků.

Podmínky účasti

Každá ČŠBH nebo partnerská škola může nominovat v každé kategorii maximálně dva žáky. Seznam ČŠBH a partnerských škol naleznete zde.

Další zahraniční školy a instituce poskytující výuku češtiny mohou nominovat do každé soutěžní kategorie jednoho žáka.

Mezinárodní kolo olympiády

Škola se přihlásí k účasti v soutěži prostřednictvím online formuláře. Ve stanoveném časovém rozmezí si škola určí termíny řešení soutěže dle svých dispozic. Řešení olympiády může být rozděleno do dvou dnů. V návaznosti na zvolených termínech je škole elektronicky zasláno zadání olympiády. 

Soutěže se může v rámci školy zúčastnit libovolný počet žáků. Škola následně vybere soutěžící, kteří ji budou reprezentovat v mezinárodním kole. Jejich práce zašle organizátorům ve stanoveném termínu. 

Vypracování soutěžních zadání

Žáci řeší soutěžní zadání sami, zásah vyučujícího či jakékoliv další osoby není povolen. Detailní pokyny k vypracování olympiády jsou uvedeny v úvodu soutěžního zadání.

Zadání soutěžní práce je rozděleno do tří částí:

  1. část zadání

Porozumění textu

V této části budou žáci pracovat s výchozím textem a vyhledávat odpovědi na zadané otázky.

Hrajeme si s češtinou

V této části budou žáci řešit úkoly, které prokáží jejich cit pro český jazyk.

  1. část zadání

Slohové cvičení

Slohové úkoly ověří schopnost žáků vytvořit na základě instrukcí souvislý psaný text.

Časová náročnost soutěže

Vypracování může být rozděleno do dvou dnů v závislosti na dispozicích školy a žáků.

Část 1 a 2 celkem 60 minut
Část 3 60 minut

Odeslání soutěžních prací

Práce každého soutěžícího musí být zaslána ve stanoveném termínu na adresu olympiada@csbh.cz, a to v samostatném e-mailu jako příloha (jeden dokument) ve formátu pdf nebo jpg. Nekompletní práce může být ze soutěže vyloučena.

Hodnocení

Každá práce je hodnocena dvěma nezávislými hodnotiteli. 

Vyhlášení výsledků

Výsledky mezinárodního kola soutěže jsou zúčastněným školám zaslány dle časového harmonogramu pro daný ročník. Slavnostní vyhlášení a předání diplomů vítězům se uskuteční v rámci Mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která se koná každoročně na přelomu července a srpna v Praze.