Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce Českých škol bez hranic a partnerských škol.

Soutěž je určena pro děti ve věku od 7 do 14 let, které mají české kořeny a trvale či dlouhodobě žijí v zahraničí. Olympiáda vznikla z iniciativy našeho spolku, jakožto další z aktivit podporující rozvoj češtiny v zahraničí, motivující děti k poznávání českého jazyka a k jeho zdokonalování. V současné době je soutěž rozdělena na dvě kategorie. První kategorie zahrnuje 2. až 4. třídu, druhá kategorie je určena pro žáky 5. až 7. třídy. V obou kategoriích je zadání soutěže členěno do tří částí, které testují různé jazykové kompetence a komunikační schopnosti žáků, např. porozumění psanému textu, bohatost slovní zásoby, písemný projev a celkově cit pro český jazyk. Olympiáda prozatím nezahrnuje kategorii pro 8. a 9. třídu, neboť žáci těchto ročníků se mohou účastnit obdobné soutěže organizované Národním pedagogickým institutem ČR, která již bere v úvahu i žáky navštěvující české školy v zahraničí (více na https://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce).


Projekt je podporován  Ministerstvem zahraničních věcí ČR.