Letní tábor v ČR

Milí příznivci našeho letního táboření,

rádi bychom vám oznámili, že nebudeme nadále pořádat letní tábor v Čechách, který jsme pro děti připravovali od roku 2009 do roku 2019. Děkujeme všem učitelům – vedoucím, praktikantům a spoluorganizátorům, kteří se během posledních 12 let podíleli na tomto dobrodružství a umožnili českým dětem ze zahraničí zažít pravý letní tábor a vylepšit si tak i znalost češtiny. Táboru se v průběhu let zúčastnilo více než 200 dětí ve věku od 6 do 15 let, které pocházely z nejrůznějších částí světa. Ohlédnutí za prvními 10 ročníky najdete v brožurce zde.

Táborový program byl především zaměřen na rozvoj češtiny ve spojení s výtvarnými a hudebními činnostmi a výlety do blízkého okolí. Táborové aktivity měly vždy jednu dějovou linku. Prázdninový týden s češtinou v češtině vedli vyučující, jež měli bohaté zkušenosti s bilingvními dětmi. 

Jednotlivé ročníky: Sluňákov 2018Sluňákov 2017,  Sluňákov 2016Sluňákov 2015, Sluňákov 2014Sluňákov 2013, Sluňákov 2012Sluňákov 2011Sluňákov 2010Skuteč u Chrudimi 2009.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz.