Rubrika - Překladatelská soutěž

ČESKY rozumím, mluvím, píšu, čtu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele
a historiky. Soutěž je určena žákům a studentům českých škol a českých sekcí v zahraničí
a členům čs. spolků ve věku od 6 do 17 let. Cílem je zvyšování zájmu o češtinu u mladé generace vyrůstající za hranicemi České republiky a podpora šíření původní české literatury pro děti
a mládež v zahraničí. Překládá se z češtiny do dalšího jazyka dle výběru účastníků. Soutěž je vyhlašována na jaře, výsledky pak vždy 4. února u příležitosti významného Dne Čechů v zahraničí.