Rubrika - Překladatelská soutěž

ČESKY rozumím, mluvím, píšu, čtu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky. Soutěž je určena žákům a studentům českých škol a českých sekcí v zahraničí a členům čs. spolků ve věku od 6 do 17 let. Cílem je zvyšování zájmu o češtinu u mladé generace vyrůstající za hranicemi České republiky a podpora šíření původní české literatury pro děti a mládež v zahraničí. Překládá se z češtiny do dalšího jazyka dle výběru účastníků. Díky spolupráci s paní Editou Vaníčkovou Makosovou, vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského jsou jednotlivá díla k překladu publikována vždy na jaře. Za tuto spolupráci děkujeme.
Uzávěrka jednotlivých ročníků je vždy 31. října, vyhlášení výsledků pak následující rok 4. února u příležitosti významného Dne zahraničních Čechů.