Rubrika - Překladatelská soutěž

ČESKY rozumím, mluvím, píšu, čtu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky. Soutěž je určena žákům a studentům českých škol a českých sekcí v zahraničí a členům čs. spolků ve věku od 6 do 17 let. Překládá se z češtiny do dalšího jazyka dle výběru účastníků. Soutěž je vyhlašována v rámci Dne české diaspory.