Pozvánka na on-line kulatý stůl, 5. 2. 2023

Zveme Vás na on-line kulatý stůl na téma „Jak učit pády jinak. Jak naučit skloňovat ty, kdo neskloňují“. Webinář pořádáme ve spolupráci s ÚJOP a jeho ředitelkou Danou Hůlkovou Nývltovou. V neděli 5. února...

Z Jižního Města do Evropy, Ameriky, Austrálie a zase zpět

Od září do listopadu 2022 spolupracoval spolek se Základní školou Donovalská v městské části Praha 11 na projektu výtvarných dílen, které měly za úkol seznámit žáky této školy s českými školami v zahraničí...

Kdo byl PhDr. Tomáš Grulich ve vztahu k české diaspoře

Senátor za Prahu 12 v letech 2006–2018, dlouhodobý předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Vystudoval filozofickou fakultu UK v Praze, obory historie a etnologie, po celý život se pak...

Novinky