Vzdělávejte se kreativně i s našimi partnery: DOX a Knihovna Václava Havla

DOX– centrum současného umění pořádá ve dnech 20. 1. – 6. 2. 2021 Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné...

Online výuková platforma pro učitele

S radostí Vám oznamujeme, že znovu otevíráme platformu s metodickými kurzy pro učitele. V současné době jsou v nabídce následující kurzy: Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni...

PF 2021

PF 2021   Přejeme všem především pevné zdraví!   V novém roce se těšíme na spolupráci na některém z našich projektů.   13. mezinárodní konference českých škol v zahraničí 3. ročník Olympiády v českém jazyce 3...

Novinky