Online výuková platforma pro učitele

S radostí Vám oznamujeme, že znovu otevíráme platformu s metodickými kurzy pro učitele. V současné době jsou v nabídce následující kurzy: Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni...

Dana Prudíková: Síť českých škol v zahraničí je velice působivá

Fotografie: soukromý archiv Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, PhD. působila do konce loňského roku ve funkci náměstkyně ministra školství. Před jejím odchodem z ministerstva jsme jí položili několik otázek: V rámci...

Vzpomínka: velký podporovatel českých škol v zahraničí senátor Tomáš Grulich by se
14. ledna t.r. dožil sedmdesáti let

Spolek Česká škola bez hranic chystá na čtvrtek 29. července 2021, v průběhu XIII. mezinárodní konference, benefiční koncert Pocta Tomáši Grulichovi. Jazzové melodie zahrají mladí hudebníci z Konzervatoře a...

Novinky